Redaktion: Det publicerades på webben samma dag som det aktuella numret av den tryckta tidningen Sjukhusläkaren förväntades nå prenumeranterna.