Redaktion: Mondial förlag 2018. Första upplagan sålde slut på tio dagar. Hösten 2018 hade 5 500 ex sålts, 4 000 ljudbokslyssningar. Utdrag har publicerats i brittisk press.