Redaktion: Norstedts i Sverige och Förlaget M i Finland