Redaktion: På byggnadsarbetaren.se, sedan i kortare sammanfattningar i papperstidningen. Här finns alla delar, där man också kan se grafik: https://www.byggnadsarbetaren.se/bakom-fasaden/