Reportrar: Andreas Viklund, förarbete och research