Reportrar: Anna Jaktén

Beställningsjobb och köpt tystnad

2015-02-24
Reportrar:
År: 2006
Kategori: Riksradio
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att genom ett idogt och systematiskt arbete ha påvisat viktiga systemfel och osunda beroendeförhållanden inom det svenska forskarsamhället