Reportrar: David Qviström

Svenska kyrkans dolda sponsring

2015-02-24
Redaktion:
Reportrar:
År: 2007
Kategori: Tidskrift
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att genom klassisk research ha visat hur Svenska Kyrkan med sin ekonomiska makt i det fördolda styrt innehållet i en TV-produktion