Reportrar: Emil Engerdahl

2021-01-12
Redaktion: /
År: 2020
Kategori: Etermedia riks dokumentär
Status: Vinnare
Juryns motivering:

”För att med mod, lyhördhet och precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas falska berättelser."

Namn: Dokument inifrån - Vaccinkrigarna