Reportrar: Erik Sandberg

Snällfällan

2015-02-24
Reportrar:
År: 2006
Kategori: Riks-TV
Status: Vinnare
Juryns motivering:

För att den grundligt och med varm känsla för tv-mediets speciella dramaturgi i detalj lyckas åskådliggöra förvandlingen av ett politiskt parti