Arbetsbeskrivning

Petra våldtogs och gärningsmannen fick skadestånd

Maria Rydhagen
2021-09-21

KATEGORI

Storstadstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Lars-Olof Strömberg

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Fritz Schibli

PUBLICERINGSDATUM

2021-08-20

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Kvällsposten

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Många skrev under sensommaren 2021 om våldtäktsmannen som fick 840 000 kronor i skadestånd på grund av en juridisk miss. Kvällsposten kunde komma ett steg längre och berätta offrets historia.

På grund av bristande stöttning har Petra inte lyckats få ut mer än 3 000 kronor av sitt skadestånd. Hennes berättelse ger ytterligare en dimension till debatten om skadestånd från staten.

https://www.expressen.se/kvallsposten/mannen-fick-840-000-kronor-efter-valdtakten-mot-petra-/

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Kvällsposten fördjupade en het, bred debatt och tillförde ett brottsofferperspektiv. Genom en engagerad och känslig process med intervjupersonen kunde vi framföra hennes berättelse trots hennes utsatta position.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi ville berätta allt av betydelse i det uppmärksammade fallet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Personintervju och kontroll av uppgifterna.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Muntliga intervjuer och rättsdokument.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Personsekretessen gjorde att det tog längre tid att identifiera brottsoffret. Vi diskuterade också hur mycket av den utsatta kvinnans historia vi kunde visa.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

En vecka.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Reportaget har gett eko i den nationella politiska debatten. Det ledde både till diskussion kring skadestånd för gärningsmän respektive brottsoffer, samt stöd från privatpersoner till brottsoffret Petra.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

Ja, flera andra medier följde efter och flera debattörer kom med inspel grundade på vår rapportering.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej