Arbetsbeskrivning

Ålder okänd

Henrik Bergsten
2015-09-24

KATEGORI

Etermedia riks

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Lina Makboul

Namn: Henrik Bergsten

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Torkel Wennman, klipp och foto.
Sirnir Einarsson, grafik.

PUBLICERINGSDATUM

2016-08-31

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT1, Uppdrag granskning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?