Arbetsbeskrivning

Fallet Kaj Linna

Caspar
2017-01-13

KATEGORI

Ej nominerad

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Stefan Lisninski

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2016-12-29

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Dagens Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

DN:s granskning av rånmordet i Kalamark.

Ett riktigt långgräv gav utdelning den 29 december 2016.

Den 14 juni 2006 publicerade DN:s reporter Stefan Lisinski det första granskande reportaget om rånmordet i Kalamark och livstidsdömde Kaj Linna. Den 29 december 2016 beslutade Högsta domstolen att bevilja Kaj Linna resning. Han hade då suttit inlåst i 12 och ett halvt år. En långsiktig granskning gav till sist resultat.

Det har varit en lång väg. DN:s granskningar har lett till en internutredning mot polis och åklagare, att mordutredningen öppnades, dock utan resultat och till sist bidrog granskningen till att resning beviljades den 29 december 2016.

DN:s reporter Stefan Lisinski började granska fallet i slutet av 2005, strax efter att livstidsdomen vunnit laga kraft. Efter att ha studerat domar, och träffat Kaj Linna på Kumla beslutade DN att undersöka några av de viktigaste bevisen. Nyckelvittnet, som vi kallar Nils, berättelse höll inte, kunde vi avslöja efter att själva ha varit i Kalamark med omnejd.
http://www.dn.se/nyheter/falsk-vittnesuppgift-fallde-kaj-linna-for-mord/

Dagen därpå gjorde DN en kritisk genomgång av bevisläget i målet
http://www.dn.se/arkiv/sverige/inga-bevis-binder-linna-till-brottsplatsenflera-bevis-i-kalamarksmordet-tyder/

Den 5 december 2006 avslog Högsta domstolen hans första resningsansökan.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ingen-ny-rattegang-om-mordet-i-kalamark/

Under årens lopp har DN kommit med nya avslöjanden.

År 2008 bad DN den pensionerade kriminalkommissarien Jan Olsson, tidigare chef förRikskriminalens gärningsmannaprofilgrupp, att granska utredningen. Det ledde till flera nya avslöjanden.

Den 2 februari 2009 avslöjade DN att ett DNA-fynd från brottsplatsen aldrig hade redovisats. Det var en snusprilla som hade hittats på gården där rånmordet begicks. Det stämde inte in på dömde Kaj Linna.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dna-bevis-undanholls-i-mordfall/

Den 10 februari 2009 berättade DN att åklagare öppnade en internutredning om saken.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/polisen-utreds-for-tjanstefel-i-mordfall/

Den 22 februari 2009 avslöjade DN nya uppgifter som talade för två gärningsmän i Kalamark. Den mördade brodern hade bundits med tejp. Men ingen hade tidigare lagt märke till att det var två olika sorters tejp.
http://www.dn.se/arkiv/sverige/tejpfynd-pa-offer-kan-tyda-pa-tva-mordare/

Den 25 september 2009 berättade DN om ytterligare bevis som försvunnit i utredningen
http://www.dn.se/arkiv/sverige/morddomde-linna-efterlyser-fler-bevis/

Den 14 december 2009 berättar DN om polischefen och spaningsledaren målet som kränktes och fick upprättelse. Motsättningar fick stor betydelse för hela mordutredningen.
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/polischef-i-norrbotten-blev-krankt-av-kolleger/

Den 26 april 2010 berättade DN om att åklagaren lade ner internutredningen om tjänstefel
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/aklagare-missade-bevis-i-mordfall/

Den 6 maj 2010 berättade DN om den nya rekonstruktion som Högsta domstolen begärde
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/rekonstruktion-kastar-nytt-ljus-over-mordfall/

Den 21 oktober 2010 avslog Högsta domstolen Kaj Linnas andra resningsansökan med röstsiffrorna 3-2.
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/oenigt-hd-nekar-kaj-linna-resning/

Den 14 november 2013 berättar DN om utredarna Jan Olsson och Peter Karlsson, som nu anlitas av advokater för att få oskyldiga fria.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gamla-poliser-ska-fa-brottsmisstankta-fria/

Den 19 juni 2014 berättar DN om den besvärliga fången Kaj Linna och hans vägran att ansöka om permissioner och tidsbestämt straff. Vi berättar också att hans nya advokat Thomas Magnusson arbetar med en ny resningsansökan.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/fangen-som-vagrar-be-om-nad/

Den 24 juni 2015 besökte DN med webb-tv Kaj Linna på Norrtäljeanstalten och berättade om arbetet med den nya resningsansökan
http://www.dn.se/nyheter/sverige/kaj-linna-fangen-som-vagrar-fa-sitt-straff-tidsbegransat/

Den 29 oktober 2015 berättar DN om den nya resningsansökan som advokat Thomas Magnusson är på väg att skicka in. Åter är huvudvittnet Nils uppgifter i fokus, denna gång i form av en film där han ändrar sin berättelse på avgörande punkter. Även en granskning av telefonlistorna, som Stefan Lisinski gjort, spelar en viktig roll.
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/livstidsdomd-gor-nytt-forsok-att-frias/

Den 16 november 2016 berättar DN om Kaj Linnas långa kamp för att få resning.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nu-avgors-om-morddomde-kaj-linna-ska-fa-ny-chans/
Den 29 december 2016 beviljar HD rening till Kaj Linna. Viktigaste skälet är en omvärdering av nyckelvittnet Nils, som DN berättade om redan 2006. DN gör en intervju med Kaj Linna och hans bror Erik Engström, på plats i Norrtälje-anstalten.
http://www.dn.se/arkiv/nyheter/jag-drommer-om-att-simma-och-cykla/

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom år av envist grävande har HD slutligen beslutat att bevilja Kaj Linna resning. Allt talar för att han är frisläppt redan till våren.
Detta är ett helt unikt gräv där Stefan Lisinski under tio års tid malt på med avslöjande efter avslöjande och trots motstånd från såväl rättsväsende som från kollegor och redaktörer som suckat över att han inte ger upp – har Stefan Linsinski hela tiden stridit för rättvisan och för den goda journalistiken. Resultatet: En man som suttit felaktigt dömd i många, många år kommer att gå fri.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Kaj Linnas syster ringde november 2005 och tipsade om att han var oskyldigt dömd. Stefan bestämde sig då för att titta närmare på fallet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Förutom det vanliga arbetet med att läsa förundersökningar och domar så anlitade DN egna tele-tekniker, vi arvoderade fd polisutredare Jan Olsson som konsult - samt gjorde egna undersökningar på brottsplatsen.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

I grund och botten öppna, offentliga källor. Domar, förundersökningar, intervjuer med ett stort antal personer.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det största problemet har varit att polisen inte alls varit samarbetsvillig. Ett annat att redaktörer tröttnar på gräv som pågår år efter år utan att leda till något konkret resultat.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

1.
http://www.dn.se/nyheter/falsk-vittnesuppgift-fallde-kaj-linna-for-mord/

2.
http://www.dn.se/arkiv/sverige/inga-bevis-binder-linna-till-brottsplatsenflera-bevis-i-kalamarksmordet-tyder/

3.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/dna-bevis-undanholls-i-mordfall/

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Cirka tio år.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Kollegor har varit otroligt tålmodiga som låtit Stefan hålla på i så många år. Polisen har varit väldigt avogt inställd hela vägen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.