Arbetsbeskrivning

Felplacerade i särskolan

Ulla Öhman
2019-01-10

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Ulla Öhman

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2018-10-10

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Sveriges Radio P4 Västernorrland

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Kramfors kommun har systematiskt felaktigt skrivit in normalbegåvade barn i särskola, något som fått förödande konsekvenser för barnens framtid.

P4 Västernorrland har visat att Kramfors kommun fram till år 2010 hade en stor överinskrivning av barn till särskolan och att det ser ut att ha berott på att kommunen närmast systematiskt flyttade mobbade barn, barn från trassliga hem och barn med andra problem som var svåra för skolan att lösa till särskolan.

Flera av barnen som nu är unga vuxna har utretts på nytt och det har visat sig att de inte har någon utvecklingsstörning.
Men eftersom de gått i särskola så har de inte rätt att studera vidare på universitet eller högskola , det är svårt att få jobb och många av de mår väldigt dåligt av det de utsattes för.

Kommunen har medgett att man hade dåliga rutiner före år 2010 och att fel kan ha begåtts men tar inget ansvar för detta i efterhand.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom en envis och engagerad journalistik har vi visat att felplaceringar i särskolan inte handlar om några enstaka misstag som man tidigare trott.

Vi har pratat med många drabbade och även lärare och föräldrar som kan bekräfta att barn regelmässigt skrivits in i särskola av andra orsaker än utvecklingsstörning och vi har kunnat visa att det har varit särskilt vanligt i Kramfors kommun.

Vi har kunnat visa att man där använt sig av "morot och piska" för inskrivningarna, att man hotat med uteblivet stöd och lockat med bland annat körkortsutbildning för att få elever att gå med på särskoleinskrivning.

Man har också tvingat motsträviga lärare som inte upplevt att barnet har några intellektuella funktionsnedsättningar att ändå medverka till överflyttning till särskolan.

Vi har visat hur barn diagnosticerats med utvecklingsstörningar och bara några år senare utretts på nytt och då visat sig vara normalbegåvade. Och vi har visat hur felaktiga diagnoser och inskrivning i särskola nu påverkar dem i vuxen ålder när de nu inte kan studera vidare och har svårt att få jobb.

Vi har sänt materialet med start den 10:e oktober och ända fram till slutet av december.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Det började med tips och samtal mellan reportern och en pensionerad lärare i Kramfors som berättade om ett fall som han själv varit inblandad i och hur han var säker på att det fanns många fler.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Efter att ha hittat och sökt upp någon av de felaktigt inskrivna före detta särskoleeleverna så använde vi oss av vårt eget medium, radion, för att söka kontakt med drabbade och vi fick kontakt med väldigt många människor.

För varje felaktig inskriven elev som vi lät komma till tals och berätta om sitt öde så fick vi kontakt med många fler unga vuxna som trots normalbegåvning blivit placerade i särskolan.

Vi såg till att träffa så många som möjligt av dessa. Mängden av personer som fick komma till tals var en viktig del av avslöjandet.

För att kunna bevisa att överinskrivningar skett trots att det saknas statistik över andelen placerade i särskola under olika år så fick vi själva räkna ut det med hjälp av elevsiffror från Skolverket som visade att Kramfors hade mer än dubbelt så stor andel av sina grundskoleelever i särskola åren före 2010 än andra kommuner i Sverige. Efter kritik från Skolverket sjönk andelen inskrivna mycket kraftigare i Kramfors än i andra kommuner vilket också visar att fel har begåtts.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Viktigaste källan var alla de unga vuxna
(20 -30 år gamla) som valde att träffa oss och berätta, många av dem med källskydd, men även många som var villiga att berätta med namn och bild.

Bland källorna fanns också föräldrar samt före detta lärare som mått dåligt i många år över att man satt barn med koncentrationssvårigheter eller problem hemma i särskola istället för ge dem stöd i den vanliga skolan.

Vi har använt oss av Skolverkets siffror över elever och Skolinspektionens granskning 2010 om hur elever utretts innan särskoleplacering.

När de första rösterna sändes var det som en dammlucka öppnade sig och vi fick mängder av kontakter med före detta särskoleelever som anser att de felplacerats men som inte vågat berätta förrän de nu hörde att fler hamnat i samma situation.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Ett stort problem var att Kramfors kommun ganska snart efter avslöjandet och efter att ha medgett att rutinerna brustit och felplaceringar kan ha skett, inte längre ville svara på några frågor från reportern.

Vid intervjutillfället med utbildningsnämndens ordförande använde de sig av reporterfrågorna på kommunens hemsida men skrev andra svar i sin publicering.

Det har varit svårt att ställa någon till svars för historiska synder även om det är i närtid och kommunen har bland annat skyllt på att det inte längre är samma personer på de aktuella posterna.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Publiceringen består av många delar men denna sammanfattning är den viktigaste.

Jag har förutom ljudet även web-publiceringar med bilder och text. Om ni skulle vilja titta på det så kompletterar jag gärna, men jag tycker att detta sammanfattande reportage som jag skickar in beskriver min granskning på ett bra sätt.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Jag har som reporter jobbat med detta sedan slutet av september och fram till nyår. Jag har samtidigt haft andra projekt på gång men återvänt hela tiden till detta och träffat nya personer att intervjua hela hösten.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Det senaste som hänt är att Riksdagens utbildningsutskott i julhelegen lovade att ta upp den här frågan och de intervjuer som vi sänt till diskussion vid sitt sammanträde nu i slutet på januari. Även enskilda riksdagsledamöter har sagt att man måste hitta en snabb lösning för att kompensera de som drabbades genom att sättas i särskola fast de inte hörde hemma där.

Kollegor på tv och tidningar har spontant berättat hur berörda de blivit av den här granskningen.

Kramfors kommun medgett att de haft bristande rutiner och att fel kan ha begåtts före 2010.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Inte vad jag vet.