Arbetsbeskrivning

Flyttfirman

Carl Lind
2020-01-08

KATEGORI

Mindre dagstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Jonas Ekelund

Namn: Anne Bengtsson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Eric Klefberg, nyhetschef
Karin Samuelsson, biträdande nyhetschef
Hanna Grahn, agendachef

PUBLICERINGSDATUM

2019-11-26

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Borås Tidning/bt.se

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Miljontals kronor kommer från kommuner och regioner, men BT avslöjade att en stor andel av de som är eller har varit anställda på flyttföretaget Kvalitetsflytt är dömda för brott, bland annat mord. Brott har också begåtts på arbetstid i samband med flyttar.
BT visade att företaget har nära kopplingar till Hells Angels.

Vidare kunde BT avslöja att i en tvist mellan arbetsgivaren Kvalitetsflytt och en medarbetare kopplade den centrala ombudsmannen på Transport i sin tur in Hells Angels. Ombudsmannen togs därefter ur tjänst.

BT har också avslöjat hur Arbetsförmedlingen, trots att man kände till företagets kopplingar till Hells Angels, fortsatte att betala ut lönebidrag.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Företaget Kvalitetsflytt bjuds in i hem och gör jobb på förskolor, men utan BT:s granskning hade kopplingarna till grov organiserad brottslighet inte varit känd. Det hade inte heller varit känt hur stor del av de anställda som har begått brott och att brottslighet skett på arbetstid.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick tips från två olika håll och beslutade oss för att gå vidare med dem.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Offentliga handlingar som domar och så vidare. Bearbetning och intervjuer av källor.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Poliser, anställda på företaget, anställda på fackförbunden och kommunanställda.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Sekretess från olika myndigheter, som kommun, arbetsförmedling och polis.
Rädsla bland de intervjuade och folk som inte vågade prata.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Den första dagens publicering med kopplingarna till Hells Angels och grov organiserad brottslighet.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

I ungefär tre månader. Två månader vardera på heltid.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Fler andra medier skrev om vår granskning, bland annat här:

https://www.gp.se/nyheter/västsverige/välkänd-flyttfirma-kopplas-till-hells-angels-1.20823679

https://www.expressen.se/gt/facktopp-korde-fast-i-forhandling-kontaktade-ha/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/regionen-har-anlitat-flyttfirma-med-kopplingar-till-hells-angeles

Vi fick mycket tips och mejl med beröm.

Den centrala ombudsmannen på Transport togs ur tjänst.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej