Arbetsbeskrivning

Helikopteraffären

Mikael Grill Pettersson
2019-09-11

KATEGORI

Etermedia riks nyheter

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Christoffer Hjalmarsson

Namn: Mikael Grill Pettersson

Namn: Lena ten Hoopen

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Roger Jansson, arbetsledare

PUBLICERINGSDATUM

2019-05-29

VAR PUBLICERADES JOBBET?

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

MSB spred felaktiga uppgifter – ändrar siffra efter SVT:s frågor

MSB har upphandlat en helikopterberedskap från den 1 maj i år. Men det finns flera frågetecken kring vad som egentligen upphandlats. Myndigheten har nu ändrat en formulering som använts av bland andra inrikesminister Mikael Damberg.

Piloter utlovades till brandberedskap utan att tillfrågas: ”Inte en chans att jag åker ut”
MSB har begärt in en lista över piloter som skulle kunna bekämpa kommande skogsbränder. Det ansvariga bolaget intygade att alla på listan skulle kunna tjänstgöra i sommar. SVT:s granskning visar att flera inte ens fått frågan – och inte kommer att kunna flyga på uppdraget.

Experter dömer ut helikopterkraven: ”Inte effektiva”

I MSB:s stora helikopterupphandling har myndigheten bara krävt att två av tio helikoptrar ska kunna ta minst tusen liter vatten. Det är för lite, enligt en av Sveriges främsta experter på skogsbrandbekämpning.

MSB skickade olagligt upplägg till regeringen – svänger efter SVT:s frågor

MSB har presenterat en lösning för att kunna beställa fler helikoptrar utan någon ny upphandling – i ett upplägg som skulle bryta mot lagen. Efter SVT:s frågor vänder myndigheten och beskriver det som en intern kommunikationsmiss – som resulterade i att man två gånger skickade felaktig information till regeringen.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

MSB och regeringen hade sedan de stora skogsbränderna 2018 spridit en bild av att man nu vidtagit kraftfulla åtgärder inför säsongen 2019, där upphandlingen av privat helikopterkapacitet var en bärande del. Man beskrev hur avtalet garanterade upp till 30 helikoptrar – trots att vår granskning visade att det handlade om 10. På en presskonferens några veckor före vår publicering hade myndigheten fått en omfattande och välvillig mediebild av av handlingskraft, kontroll och säkerhet. Vår granskning avslöjade brister, felaktigheter och möjliga lagbrott i hanteringen – allvarliga missförhållanden som allmänheten inte fått kännedom om.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Lena ten Hoopen hade fått tips efter sitt stora UG-reportage om skogsbränderna, om att allt inte stod rätt till med upphandlingen. Mikael Grill Pettersson kontaktade henne inför att nyheternas grävdesk skulle ta sig an ämnet. Tack vare en smidig process med välvilliga arbetsledare, så kunde ett samarbete snabbt initieras. Och när vi började läsa handlingarna fann vi direkt flera frågetecken kring både siffror och piloter, som sedan blev vårt fokus i den fortsatta granskningen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi begärde ut de allmänna handlingar som fanns kring upphandlingen.
Vi hade långa bakgrundssamtal med ett stort antal personer med insyn i helikopterbranschen.
Vi identifierade kontaktpersoner och begärde ut mejlkommunikationer mellan MSB och Heliair, samt med justitiedepartementet och med en konsultfirma, om upphandlingen.
Vi tog hjälp av flera olika upphandlingsexperter, både i öppna intervjuer och i bakgrundssamtal.
Vi konsulterade ett flertal experter på skogsbrandbekämpning, varav en också framträdde i en öppen intervju.
Vi dokumenterade med hjälp av webbverktyg hur MSB:s information förändrats på hemsidan.
Vi gjorde en systematisk kartläggning av de piloter som angivits som tillgängliga för deltagande vid skogsbrandsbekämpning. De kontaktades och fick svara på våra frågor.
Vi granskade domar och tillsynsärenden mot helikopterbolaget Heliair och mot flera inblandade personer.
Vi tog del av en rad utredningar och rapporter kring skogsbrandsbekämpning och upphandlingslagstiftning.
Vi gjorde en ansvarsintervju med kamera med MSB, och senare en per telefon, samt flera telefonintervjuer med Heliair.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Allmänna handlingar (upphandlingsunderlag, PM, mejlkorrespondens mm)
Öppna intervjuer.
Bakgrundssamtal/anonymiserade intervjuer.
Webbsidor (MSB:s och andra, både i nu-läge och historiska versioner).

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Efter den första publiceringen blev kontakten med MSB:s kommunikationsavdelning extremt svår. Det tog allt längre tid att få svar på enkla frågor; informationsavdelningen lovade intervjuer men återkom sedan med skriftliga svar. En ny intervju fick vi inte förrän vi skickade färdigskrivna rader till en nyhet, där MSB inte accepterade våra formuleringar. Sekretess kring prissättning och upphandlingskonsulter har gjort det svårt eller omöjligt att kontrollera vissa tips. Varken ansvarig minister Mikael Damberg eller MSB:s generaldirektör Dan Eliasson har ställt upp på en intervju om ämnet.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-granskar-upphandlingen-av-brandhelikoptrar-msb-spred-felaktiga-uppgifter-andrar-siffra-efter-fragor

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-piloter-utlovades-till-msb-s-brandberedskap-utan-att-tillfragas-inte-en-chans-att-jag-aker-ut

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-kritik-mot-msb-s-helikopteraffar-olagligt-upplagg

(Alla artiklar: https://www.svt.se/nyheter/amne/SVT_granskar_MSB_s_helikopteraff%C3%A4r)

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Tre veckor under våren, två veckor under sommaren.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Riksdagspolitiker från flera partier har reagerat och bland annat krävt att upphandlingen ska göras om. I höst kommer granskningen troligen att tas upp i en riksdagsdebatt. MSB har själva korrigerat flera uppgifter som en följd av granskningen. Flera medier har rewritat och kommenterat de nyheter som kommit fram i granskningen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej