Arbetsbeskrivning

Konsulterna

Alexander Gagliano
2017-01-10

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Ulf Bungerfeldt

Namn: Alexander Gagliano

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Mårten Randberg, Agendachef P4 Stockholm. Projektets grävledare.

PUBLICERINGSDATUM

5-8 december, 13-15 december, 19-20 december

VAR PUBLICERADES JOBBET?

P4 Stockholm, i nyheter och i program, samt i SR Ekot. På P4 Stockholms webb och Ekots webb. Här är en gruppsida vi skapat: http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=103&grupp=23461

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Landstingets konsultnota: över en miljard.
P4 Stockholm kan i dag avslöja att landstinget de senaste fem åren köpt in konsulttjänster för över en miljard kronor. Den allra största summan har gått till ledarskapskonsulter, visar en unik sammanställning.

Karolinskas chef fick personlig konsult för miljonbelopp.
P4 Stockholm kan i dag avslöja att sjukhusdirektören på Karolinska, Melvin Samsom, hyrde in dyr specialhjälp till sig själv för hundratusentals kronor i månaden.

Konsultupphandlingar kan bryta mot lagen.
P4 Stockholms fortsatta granskning visar att Stockholms läns landsting förra året gjorde flera direktupphandlingar – värda miljontals kronor – som kan strida mot reglerna.

Danderyds sjukhus vägrar lämna ut uppgifter.
Danderyds sjukhus vägrar lämna ut offentliga uppgifter. Sjukhusets presschef meddelar att de inte har tid. Tjänstefel, menar expert på offentlighetslagstiftning.

Dessa är enbart några exempel. Vi hade fler inslag med andra vinklar i vårt gräv.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Att landstinget köper in en hel del konsulttjänster är nog ingen jättehemlighet. Däremot är det ingen som tidigare gjort en sådan gedigen genomgång av flera års konsultinköp, och inte heller finns någon som, på det sätt vi gjorde, på djupet tagit fram exempel på orimliga och häpnadsväckande konsultköp. Vi gick igenom hundratals handlingar, fakturor, upphandlingsdokument, verkställighetsbeslut m.m. för att försöka förstå, hitta och granska närmare hur inköp av konsulttjänster just stigit så oerhört under de senaste fem åren.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Reportern Ulf Bungerfeldt fick ett tips från en anonym uppgiftslämnare. Tipset gick ut på att vi borde granska konsultinköp vid landstinget. Efter en kortare diskussion på redaktionen kom agendachefen Mårten Randberg och reportrarna Ulf Bungerfeldt och Alexander Gagliano fram till att genomföra ett grävprojekt.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi bestämde oss tidigt för att detta inte skulle bli ett jobb där vi enbart skulle skrapa på ytan. Vi ville kontakta samtliga personer i landstinget som kunde veta mer om alla uppdrag som samtliga ledarskapskonsulter som anlitats under de senaste fem åren fått. Vi ville ta reda på allt: kostnad, uppdrag, exakt vad de hade utfört, bevis på detta m.m. Fem år bakåt i tiden.

Det visade sig att det skulle bli svårare än vad vi hade trott. Landstinget är uppbyggt på ett sätt som gör att man måste ta kontakt med flera hundra människor som sitter på den information vi ville åt. Vi fick skala av storleken på grävet något. Efter kontakt med cirka 100 personer, exklusive en handfull personer vid tre trilskande pressavdelningar, lyckades vi ta del av en hel del handlingar och fakturor som vi började gå igenom. Allt eftersom begärde vi ut mer som vi ville titta på och var intresserade av. Men det gick långsamt. Det var ett tålamodskrävande jobb, med mycket irritation över den långsamma hanteringen.

De handlingar vi gick igenom var allt från fakturor, beslut och upphandlingsdokument till policydokument, excelfiler som olika avdelningar inom landstinget sammanställt och avtal.

När vi gått igenom allt vi fått ut valde vi vilka nyhetsinslag vi skulle göra och började intervjua inblandade personer.

Ett exempel ur mängden: Vid ett tillfälle fick vi kontakt med rätt person på Karolinska sjukhuset som sa att hon hade fått i uppdrag att hjälpa oss. Efter att ha förstått hur allt var uppbyggt i redovisningssystemet, och för att inte hamna i en situation där vi behövde gå igenom ett orimligt antal dokument, begärde vi ut 20 stycken fakturor från 2015. Men för att inte missa något bad vi om att få de fakturor med de 10 högsta respektive 10 minsta beloppen. Bland de 10 minsta hittade vi en faktura som intresserade oss. Efter att ha ställt frågor kring denna begärde vi ut mer som var kopplat till den. Det resulterade i den nyhet som vi upplever fick störst genomslag, nämligen det om Karolinskas nya sjukhusdirektör som hade begärt att få en specialkonsult för hundratusentals kronor i månaden för att hjälpa honom översätta dokument och förbereda hans möten.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Mestadels offentliga källor, i form av dokument som vi begärde ut. Den överväldigande majoriteten handlingar vi granskade var sådana som vilken person som helst egentligen kan begära ut utan problem. Det är bara det att ingen vet att de finns, förrän man ringer mängder och åter mängder med samtal till personer på rätt positioner under en tvåveckorsperiod. Ett par anonyma källor användes också för att få hjälp med inblick i och förståelse för den väldigt invecklade landstingsbyråkratin.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Samtliga vi pratade med initialt hänvisade oss till pressavdelningarna (det finns flera inom landstinget). Väl där märkte vi tidigt att de inte hade tänkt ägna mycket tid åt våra begäran. Men vi gav oss inte, utan bestämde oss för att vara tjatiga och jobbiga, helt enkelt. Till slut, efter ett par veckor, lossnade det och de gav oss den tid vi behövde för att gå igenom det vi ville.
Däremot trilskades fortfarande pressavdelningen på Danderyds sjukhus. De vägrade lämna ut information om konsultinköp, vilket ledde till att vi publicerade en nyhet om det. Samma dag ändrade de sig och gick oss till mötes med den begäran vi lämnat in tidigare.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Ljudfil 3 – Över en miljard på konsulter.
Ljudfil 5 – Sjukhusdirektören fick specialkonsult för miljonbelopp.
Ljudfil 11 – Frågetecken kring flera konsultupphandlingar.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Två reportrar på heltid i sex veckor.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Våra avslöjanden fick stort genomslag i andra medier, främst våra nyheter om konsultmiljarden och om Karolinskas sjukhusdirektör som fick specialkonsult för miljonbelopp.
Flera myndigheter intresserade sig för vår rapportering, vilket bland annat ledde till inslag om att Konkurrensverket ville titta igenom det vi funnit och besluta om eventuella granskningar från deras sida. Även personer på nyckelpositioner inom landstinget hörde av sig och tyckte att det vi avslöjat var viktigt. De berättade att våra inslag hade startat välbehövliga diskussioner på beslutandenivåer inom landstinget och det skulle få konsekvenser åt det bättre, menade de.
Kollegor internt på SR tyckte att granskningen var bra. Många kom förbi både under rapporteringen och efter och uttalade sig positivt.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej, inte vad vi vet.