Arbetsbeskrivning

Barents center- Ett luftslott på gränsen

Linda Kask
2015-09-16

KATEGORI

Mindre dagstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Linda Kask

Namn: Herman Öberg

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Maria Lindgren, grafiker/illustratör
Petra Isaksson, fotograf

PUBLICERINGSDATUM

2016-05-20

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Norrbottens-Kuriren

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Hur Haparanda kommun ingick ett 25-årigt hyresavtal med företag ägda av Mikael Fahlander, en företagare med ett brokigt förflutet.
Fahlander hade mängder av betalningsförelägganden, konkurs och icke avslutade projekt över hela landet bakom sig. Ändå valde Haparandas kommunledning att lägga ansvaret för en ny skola och en multiarena på honom.
Trots att skolan skulle ha varit inflyttningsklar i höst syns knappt några spår av alls av miljardbygget.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har gett en bild av hur en entreprenör har dragit fram genom hela landet och startat upp projekt. Många har misslyckats, i andra fall har han lämnat efter sig underentreprenörer som inte har fått betalt och arbeten som har varit undermåligt gjorda. Haparanda kommun valde att ingår avtal med honom, trots att dessa kommer att kosta skattebetalarna stora pengar.
I dag sitter kommunen i en rävsax och måste snällt sitta och vänta tills dess att bygget kommer igång (om det någonsin gör det).
Planerna för Barents center var storslagna och lyfts också fram stort av projektägaren, men än finns inte ens pålarna till bygget på plats.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Jag (Linda Kask) hade ett samtal med två av mina chefer om vad som egentligen händer med Barents center i Haparanda. Vi hade hört talas om att mannen bakom projektet hade en hel del i bagaget och bestämde oss för att titta närmare på honom och projektet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi gjorde otaliga intervjuer med källor som var väl insatta i Mikael Fahlanders affärer, samtal med källor i Haparanda och många intervjuer med lokala politiker och tjänstemän. Vi granskade deklarationer, skattedomar och andra dokument. Vi gick igenom bolagsregister för att försöka kartlägga Mikael Fahlanders företagsvärld, som var mycket invecklad.
Vi läste allt som skrivits om honom i medier på andra håll i landet där han hade varit verksam och gick vidare och kontaktade källor som kunde veta mer om hur han agerat där.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Såväl anonyma som öppna källor i kommuner på olika håll i landet, i företag och på andra ställen. Allt för att kartlägga vem Mikael Fahlander är och vad han hade för planer för Haparanda.
Vi granskade mängder av dokument, avtal, domar och deklarationer för att kartlägga Mikael Fahlanders förehavanden och hur avtalen såg ut mellan honom och Haparanda kommun.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det största problemet var att Mikael Fahlander själv vägrade prata med oss. Han hotade med stämning och pratade istället ut hos vår konkurrerande tidning.
Vi löste delvis problemet genom att publicera ett rörligt inslag från en tidigare konfrontation med Fahlander och vi beskrev också våra försök till kontakt i en särskild artikel.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Del 1, del 2 och del 3.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Från slutet av februari till i mitten av maj, men vi arbetade inte heltid med det hela tiden.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Mycket beröm från kollegor, flera samtal från företagare och andra runt om i Sverige som tyckte att någon äntligen visat en helhetsbild av Fahlander och hans metoder. Bland annat ringde folk verksamma i byggbranschen i Göteborg och berättade att våra texter delades flitigt där.
Ingen reaktion från myndigheter.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.