Arbetsbeskrivning

Mellan Stolarna

Anna-Klara Bankel
2015-11-06

KATEGORI

Riks-TV

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

VAR PUBLICERADES JOBBET?

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?