Arbetsbeskrivning

Michael Wijks sista timmar

Erik Alfredsson
2017-01-13

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Lars-Göran Svensson

Namn: Martin Hult

Namn: Ali Fegan

Namn: Erik Alfredsson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Rune Bergström, fotograf

PUBLICERINGSDATUM

2016-09-28

VAR PUBLICERADES JOBBET?

svt.se/blekinge

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Polisen avskrev brott – trots flera frågetecken

Det tog inte ens två timmar för polisen att avfärda 51-årige missbrukaren Michael Wijks död som en drunkningsolycka - trots den omfattande skadebilden. Vi kunde avslöja flera missar som polisen gjorde i utredningen. Hotbilder som aldrig utreddes, vittnen som aldrig förhördes, en teknisk undersökning som havererade och oförklarliga slutsatser av obduktionen.

Så frågan är, är vi alla verkligen lika inför lagen?

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet lägger fokus på en grupp som sällan får komma till tals i media - missbrukare och småkriminella.
Detta gjordes i ett samarbete mellan två redaktioner - SVT Nyheter Blekinge och Uppdrag Granskning.
Vi fokuserade främst på våra webbpubliceringar, och testade nya grepp med både 'long read'-artiklar och 'vanliga' artiklar.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I samband med ett tidigare gräv om ett dödsfall vid samma adress i Karlskrona, blev jag och Martin Hult kontaktade av Michael Wijks syster.
Hon var övertygad om att hennes bror hade blivit mördad, men upplevde att hon och hennes familj bara hade mötts av arrogans och nonchalans från polisen. Vi bestämde oss för att titta närmare på fallet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Initialt en metodisk genomgång av den korta polisutredning som gjordes och en kartläggning av Michael Wijk och hans bekanta.
Därefter följde ett 'klassiskt' fotarbete, där vi begav oss ut och pratade med alla berörda och följde upp alla tänkbara spår. Något som ledde oss på en månadslång resa tvärs över hela Blekinge.
En metod som är viktig att inte glömma bort i en tid då mycket tycks handla om databasjournalistik.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Skriftliga: Polisutredningen, obduktionsrapporten, otaliga dokument från domstolar, socialtjänster och andra myndigheter.

Muntliga: Michael Wijks vänner och anhöriga, otaliga missbrukare i Blekinge, poliser, obducenten, experter som uttalar sig om bla obduktionen och den tekniska undersökningen, övriga experter. Anonyma källor på polishuset i Karlskrona.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Polisutredningen var svår att få ut. Sidor föll "oförklarligt" bort, och tog lång tid att sekretessbedöma. Det löstes med ett flertal påtryckningar.

Polisen vägrade uttala sig och lade sekretess på fallet över en helg, med diverse bortförklaringar. Vid flera tillfällen försökte vi konfrontera ansvarig utredare utanför polishuset samt dennes chef, dock utan framgång. Det löstes genom intervju med polisens presstalesman.

Vid ett tillfälle blev vi knivhotade och bortjagade av en missbrukare som var bekant med Michael Wijk. Det löstes genom att väva in händelsen i berättelsen, samt att polisanmäla händelsen. Utredningen av det har dock inte gjort några framsteg.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Polisen avskrev brott - trots flera frågetecken:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/michael-wijks-sista-timmar

Stora skador på Michaels kropp:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/inget-brott-trots-omfattande-skador

Vittnesuppgifterna polisen missade:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/vittnesuppgifterna-polisen-missade

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Ett år, ganska exakt. (Även om det var ett "skrivbordsgräv" de första månaderna).

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Polisen har efter avslöjandet börjat titta på fallet igen, med en annan utredare. Två förhör har hållits, och en ny teknisk undersökning av mobiltelefonen ska göras.

Stor uppmärksamhet från lokaltidningar och -radio som skrev flertalet artiklar om avslöjandena.

Ansvarig utredare polisanmäldes av en privatperson, och polisen JO-anmäldes efter pressmeddelandet.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.