Arbetsbeskrivning

Nya advokatgranskningen

Johan Persson
2022-02-03

KATEGORI

Mindre dagstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Johan Persson

Namn: Daniel Johansson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Lars-Göran Rydqvist
Anders Tapola

PUBLICERINGSDATUM

17/4, 19/4, 20/4, 23/4, 30/4, 6/5, 7/5, 8/5, 29/5, 3/6, 5/6, 29/9, 21/10, 22/10, 4/12, 18/12, 23/12.

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Smålandsposten, smp.se

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Flera advokater hävdade att de i princip jobbat heltid med en stor momshärva i Växjö. Smålandsposten kunde avslöja att de under samma period ville ha betalt för omfattande arbete i andra domstolar. Advokaterna krävde 12,5 miljoner kronor i ersättning för Växjömålet. Efter Smålandspostens artiklar prutade tingsrätten beloppet med 3,2 miljoner kronor. En av de största sammanlagda sänkningarna i svenskt rättsväsende.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har granskat en yrkesgrupp som har en fundamental roll och ett särskilt förtroende inom svenskt rättsväsende. Därför behöver till exempel advokater inte visa kvitton för sina utlägg, bland annat hotellövernattningar. Advokaters kostnadsräkningar har aldrig tidigare granskats så brett och systematiskt som vi gjort i våra gräv. Vi har samtidigt visat på brister i kontrollen av hur delar av advokatkåren hanterar skattepengar.

Vi har genom arbetsmetoder som inte tidigare använts kunnat avslöja hur advokater överdrivit sina kostnadsräkningar i en omfattning som tidigare inte varit känt. Detta är en vidareutveckling av en granskning av advokaters räkningar som vi tidigare blivit nominerade till guldspade för.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi gjorde en första granskning då vi i detalj jämförde advokaters räkningar i olika mål. Vi upptäckte då att flera av dem hade dubbeldebiterat sin tid. Den gången fälldes fyra advokater av advokatsamfundet. Vi uppfattade att en del advokater började skicka in mindre detaljerade redovisningar. Vi kom då på en metod för hur vi trots det kunde granska räkningarna i stora mål.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har framför allt granskat advokater som arbetat i ett stort mål i Växjö. I sina kostnadsräkningar har de angett att de varit bundna till Växjömålet eller arbetat i princip heltid med det under en längre period. Vi har gått igenom deras räkningar till andra domstolar och funnit att de samtidigt tagit betalt för omfattande arbete även där.
Förutom insamling och granskande jämförelse av en rad dokument från många domstolar har intervjuer varit en viktig arbetsmetod då de tydliggjort att advokaternas formuleringar varit överdrivna.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Förundersökningar, kostnadsräkningar, dagboksblad, rättegångsprotokoll, domar, stämningsansökningar och andra handlingar från domstolarna. Muntliga källor i form av intervjuer med advokaterna och andra personer inom rättsväsendet, i flera fall för bakgrundinformation.
Kunskap om regelverk och praxis har varit en förutsättning för att kunna genomföra granskningen.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Ett problem är att det inte finns något samlat system för insamling av kostnadsräkningar. Därför måste uppgifter sökas i många olika domstolar och i mängder av dokument.
Ett annat problem är att kraven på kostnadsräkningarnas utformning är allmänt hållna vilket gör att det är mycket upp till varje advokat hur noggrant de redovisar. Framför allt sedan frågan om deras räkningar fått ökad uppmärksamhet, är vår bild att vissa räkningar blivit mindre detaljerade och svårare att kontrollera.
Därför har vi i de flesta fall inte kunnat jämföra timme för timme, utan snarare behövt granska vecka för vecka eller månad för månad för att undersöka om det som advokaterna påstår är rimligt eller ens möjligt.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

19/4, 3/6 och 18/12

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Cirka 8–9 veckor utspridda på flera tidsperioder.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Advokatsamsundets disciplinnämnd har kritiserat tre advokater med varning respektive erinran för att ha brutit mot god advokatsed. Riksrevisionen har genomfört en större granskning av kontrollen av advokaters kostnadsräkningar, bland annat med anledning av Smålandspostens avslöjanden.
Två gånger har justitieministern fått frågor i riksdagen med anledning av Smålandspostens granskning. Senaste gången aviserade han en rad åtgärder, bland annat utreds en digitalisering av inrapporteringen.
Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt bedrägeri mot advokat Simon Kjellstrand efter Smålandspostens avslöjande att han hade tagit betalt för mer tid än som fanns tillgänglig.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

Efter Smålandspostens granskningar av advokaters räkningar har vi framför allt sett hur andra medier uppmärksammat advokaters kostnadsräkningar i olika större brottsmål.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.