Arbetsbeskrivning

På djupt vatten

Johanna Bäckström Lerneby
2021-09-16

KATEGORI

Etermedia riks nyheter

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Viktoria Berggren

Namn: Therese Bosta

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2021-06-06

VAR PUBLICERADES JOBBET?

svtplay.se och svtsport.se och SVT (bc-sändning)

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Idrotts­gymnasiet som försvann
Riksidrottsgymnasiet i Fagersta hade funnits i 20 år.
Så kom beskedet: Utbildningen läggs ned. Med omedelbar verkan.

SVT Sport kunde avslöja en skolmiljö med sexism, alkohol och trakasserier.
Missförhållanden som pågick i närmare 20 år – utan att de ansvariga vuxna satte stopp. Trots att olika elever flera gånger under årens försökt larma om vad de utsattes för. SVT Sport kunde också avslöja att det som möjliggjorde missförhållandena på skolan var en långvarig vänskap mellan tre män - som i sina jobb egentligen skulle granska utbildningen - men som istället förblev lojala mot varandra.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Genom ett metodiskt arbete med skriftliga dokument och intervjuer, kunde Viktoria Berggren och Therese Bosta bygga en databas med information om en utbildning de senaste 20 åren, och genom arbetet kunde de avslöja att det inte var någon engångshändelse som gjorde att skolan stängde, utan tvärt om, i närmare 20 år hade sexuella trakasserier, misshandel, och pennalism fått fortgå på skolan, underblåsta av verksamhetsansvarige och en stark familj som styrde i en sport och där tonåringar var helt i händerna på dem som tagit dem till utbildningen långt hemifrån. Reportrarna kunde också genom sin granskning visa på en vänskapskorruption mellan verksamhetsansvarig och de två företrädarna för de instanser som var satta att granska verksamhetsansvarig och hans gymnasieprogram; vattenskid- och wakeboardgymnasiet i Fagersta.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Genom en notis i Fagerstaposten där det stod att riksidrottsgymnasiet i Fagersta skulle läggas ner med omedelbar verkan.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Nominering På djupt vatten till Guldspaden
Vi begärde ut:
• Anmälningar till Skolinspektionen rörande wakeboard och vattenskidprogrammet på Brinellgymnasiet. Fanns en från 2013
• Anmälning gjord till DO
• Beslutet att stänga programmet, tagit av rektorn
• Fakturaöversikt för de tio senaste åren, kopplat till programmet
• Klassfoto
• Externa utredningen gjord av KPMG
• Mejlkonversationer mellan rektorn och Skolinspektionen
• Vi gjorde personreasearch på familjen Marberg som drivit skolan i alla år (Bengt, Erik och Vivianne) Vi kollade domar, skulder, bolag, bilar osv. Vi granskade ekonomin i bolaget som drev cableparken i Fagersta som låg i anslutning till skolan och begärde ut fakturor som kommunen och huvudmannen (NVU) betalat till Marbergs.
• Vi läste igenom skollagen med fokus på vad den sa om riksidrottsgymnasium för att ta reda på vem som hade ansvar för vad och hur de olika instanserna hänger ihop (skolan, RF, specialförbundet, skolverket)
• Vi kollade även igenom riksidrottsförbundet regler och riktlinjer för RIG (Riksidrottsgymnasium) och hade kontakt med den på RF som ansvarar för RIG.
• Vi begärde ut klasslistorna och fick med alla personnummer på de 97 elever som gått på skolan sedan starten. På det sättet kunde vi söka vidare på diverse nummerupplysningar för att få fram telefonnummer. Sedan gjorde vi en stor databas i excel med alla namn och kontaktnummer. Därefter började vi ringa en efter en. Vi ville få en så stor spridning som möjligt över läsåren. Samt att undvika att ringa på rekommendationer av andra elever, detta för att inte bara prata med elever med liknande upplevelser eller åsikter. I vissa fall fick vi inte tag på elever via telefonnummer utan fick kontakt med en hel del via facebook och instagram.

• Vi ringde runt till de tidigare eleverna som gått programmet de senaste 15 åren. Anledningen till det var att två att de utpekade tränarna gick på utbildningen för mer än 15 år sedan och vi ville kolla på de åren de hade varit tränare på utbildningen. Anledningen till att vi ville ringa runt till alla elever var att kunna kartlägga kulturen. Vi pratade tidigt med elever som vittnat på sociala medier. Eftersom en hel del av händelserna hänt för ett par år sedan så var det få som hade konkreta bevis, vilket var en svaghet. Därför behövde vi skaffa oss något annat som gjorde att vi kunde slå fast att det varit på ett visst sätt på skolan. Det gjorde vi genom att ringa runt till alla de tidigare eleverna.

• Totalt pratade vi med 35 elever av 97 (vi fick tag i många fler, men de ville inte vara med pga känsligt att berätta vad de visste och varit med om) vars berättelser vi baserade granskningen på. Utöver de pratade vi med några till som gick på programmet när det lades ner, men valde att inte inkludera deras svar då de inte hunnit gå så länge på skolan och var i en annan situation än de som gått där tidigare.

• I databasen förde vi sedan logg över det viktigaste från varje intervju. När vi transkriberat alla intervjuer gjorde vi en ny databas och förde in alla svar för att få en överblick över hur många som hade liknande upplevelser, som till exempel hur många som upplevt sexuella trakasserier, trakasserier av andra slag och hur många som tyckte det var rätt att stänga ned. I de flesta fall var det enkelt att föra över svaren, i andra fall var det svårare. Innan vi började hade Viktoria och Therese gått igenom ett par tillsammans för att tolka på samma sätt och sedan pratade vi igenom de som var tveksamma.

• Utöver det pratade vi även med ordföranden i wakeboardkomittéen, som inte fick uttala sig av förbundet och därmed inte förekom i dokumentären.
• Vi fick tidigt kontakt med de två visselblåsarna som anmälde till RF från början. Det fick vi genom en kontakt och via hen fick visselblåsarna veta att vi ville prata med dom och ställde sedan upp på intervju. Vi pratade även med en förälder till en av visselblåsarna.
• Vi tog tidigt kontakt med de tre medlemmar i familjen Marberg som varit verksamhetsansvariga, tränare och ”allt-i-allo” på Wakeboardgymnasiet och drivande i den svenska wakeboard och vettenskidsporten sedan 80-taöet. Vi pratade kontinuerligt med Bengt, Eric och Vivianne genom hela granskningen. Dels en längre officiell intervju, dels flera samtal utöver det.
På det här sättet kunde vi kartlägga kulturen som funnits på programmet. Vi fokuserade på familjen Marberg som drivit utbildningen i alla år och vänskapskorruptionen som vi kunde avslöja mellan gymnasiet, wakeboardförbundet och huvudmannen. Utbildningschefen Henrik Junno, verksamhetsansvarig Bengt Marberg och Sportchefen Michael Kjellander kände varandra väl och var kompisar sedan lång tid. Detta gjorde att ingen trodde på elever som blev utsatta för sexuella trakasserier och penalism från ledare och andra elever, när de försökte larma om vad som pågick innanför skolans väggar. Missförhållandena kunde pågå i närmare 20 år utan att någon satte stopp, trots att elever flera gånger försökte larma och få hjälp.
Vi intervjuade:
Rektorn Ulla Pietarinen
Utbildningschefen Henrik Junno
F.d utbildningschefen (som jag tappat namnet på)
Sportchefen Michael Kjellander
Peter Mattsson, Elitidrottschef på RF
Helle Dahl, tidigare elev
Helle Dahls mamma och pappa
Ellika Jansson, tidigare elev
Samt 33 tidigare elever till som alla var anonyma
Bengt Marberg
Erik Marberg
Två visselblåsare
Caroline Djupsjö

Anmälningar
Externa utredningen gjord av KPMG
Kommentarsfälten på Fagersta Nyheter, en lokal facebook-sida som tidigt skrev om beslutet att stänga ned programmet när det kom. Där hittade vi en hel del tidigare elever som vi kontaktade från en början.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Nominering På djupt vatten till Guldspaden
Vi begärde ut:
• Anmälningar till Skolinspektionen rörande wakeboard och vattenskidprogrammet på Brinellgymnasiet. Fanns en från 2013
• Anmälning gjord till DO
• Beslutet att stänga programmet, tagit av rektorn
• Fakturaöversikt för de tio senaste åren, kopplat till programmet
• Klassfoto
• Externa utredningen gjord av KPMG
• Mejlkonversationer mellan rektorn och Skolinspektionen
• Vi gjorde personreasearch på familjen Marberg som drivit skolan i alla år (Bengt, Erik och Vivianne) Vi kollade domar, skulder, bolag, bilar osv. Vi granskade ekonomin i bolaget som drev cableparken i Fagersta som låg i anslutning till skolan och begärde ut fakturor som kommunen och huvudmannen (NVU) betalat till Marbergs.
• Vi läste igenom skollagen med fokus på vad den sa om riksidrottsgymnasium för att ta reda på vem som hade ansvar för vad och hur de olika instanserna hänger ihop (skolan, RF, specialförbundet, skolverket)
• Vi kollade även igenom riksidrottsförbundet regler och riktlinjer för RIG (Riksidrottsgymnasium) och hade kontakt med den på RF som ansvarar för RIG.
• Vi begärde ut klasslistorna och fick med alla personnummer på de 97 elever som gått på skolan sedan starten. På det sättet kunde vi söka vidare på diverse nummerupplysningar för att få fram telefonnummer. Sedan gjorde vi en stor databas i excel med alla namn och kontaktnummer. Därefter började vi ringa en efter en. Vi ville få en så stor spridning som möjligt över läsåren. Samt att undvika att ringa på rekommendationer av andra elever, detta för att inte bara prata med elever med liknande upplevelser eller åsikter. I vissa fall fick vi inte tag på elever via telefonnummer utan fick kontakt med en hel del via facebook och instagram.

• Vi ringde runt till de tidigare eleverna som gått programmet de senaste 15 åren. Anledningen till det var att två att de utpekade tränarna gick på utbildningen för mer än 15 år sedan och vi ville kolla på de åren de hade varit tränare på utbildningen. Anledningen till att vi ville ringa runt till alla elever var att kunna kartlägga kulturen. Vi pratade tidigt med elever som vittnat på sociala medier. Eftersom en hel del av händelserna hänt för ett par år sedan så var det få som hade konkreta bevis, vilket var en svaghet. Därför behövde vi skaffa oss något annat som gjorde att vi kunde slå fast att det varit på ett visst sätt på skolan. Det gjorde vi genom att ringa runt till alla de tidigare eleverna.

• Totalt pratade vi med 35 elever av 97 (vi fick tag i många fler, men de ville inte vara med pga känsligt att berätta vad de visste och varit med om) vars berättelser vi baserade granskningen på. Utöver de pratade vi med några till som gick på programmet när det lades ner, men valde att inte inkludera deras svar då de inte hunnit gå så länge på skolan och var i en annan situation än de som gått där tidigare.

• I databasen förde vi sedan logg över det viktigaste från varje intervju. När vi transkriberat alla intervjuer gjorde vi en ny databas och förde in alla svar för att få en överblick över hur många som hade liknande upplevelser, som till exempel hur många som upplevt sexuella trakasserier, trakasserier av andra slag och hur många som tyckte det var rätt att stänga ned. I de flesta fall var det enkelt att föra över svaren, i andra fall var det svårare. Innan vi började hade Viktoria och Therese gått igenom ett par tillsammans för att tolka på samma sätt och sedan pratade vi igenom de som var tveksamma.

• Utöver det pratade vi även med ordföranden i wakeboardkomittéen, som inte fick uttala sig av förbundet och därmed inte förekom i dokumentären.
• Vi fick tidigt kontakt med de två visselblåsarna som anmälde till RF från början. Det fick vi genom en kontakt och via hen fick visselblåsarna veta att vi ville prata med dom och ställde sedan upp på intervju. Vi pratade även med en förälder till en av visselblåsarna.
• Vi tog tidigt kontakt med de tre medlemmar i familjen Marberg som varit verksamhetsansvariga, tränare och ”allt-i-allo” på Wakeboardgymnasiet och drivande i den svenska wakeboard och vettenskidsporten sedan 80-taöet. Vi pratade kontinuerligt med Bengt, Eric och Vivianne genom hela granskningen. Dels en längre officiell intervju, dels flera samtal utöver det.
På det här sättet kunde vi kartlägga kulturen som funnits på programmet. Vi fokuserade på familjen Marberg som drivit utbildningen i alla år och vänskapskorruptionen som vi kunde avslöja mellan gymnasiet, wakeboardförbundet och huvudmannen. Utbildningschefen Henrik Junno, verksamhetsansvarig Bengt Marberg och Sportchefen Michael Kjellander kände varandra väl och var kompisar sedan lång tid. Detta gjorde att ingen trodde på elever som blev utsatta för sexuella trakasserier och penalism från ledare och andra elever, när de försökte larma om vad som pågick innanför skolans väggar. Missförhållandena kunde pågå i närmare 20 år utan att någon satte stopp, trots att elever flera gånger försökte larma och få hjälp.
Vi intervjuade:
Rektorn Ulla Pietarinen
Utbildningschefen Henrik Junno
F.d utbildningschefen (som jag tappat namnet på)
Sportchefen Michael Kjellander
Peter Mattsson, Elitidrottschef på RF
Helle Dahl, tidigare elev
Helle Dahls mamma och pappa
Ellika Jansson, tidigare elev
Samt 33 tidigare elever till som alla var anonyma
Bengt Marberg
Erik Marberg
Två visselblåsare
Caroline Djupsjö

Anmälningar
Externa utredningen gjord av KPMG
Kommentarsfälten på Fagersta Nyheter, en lokal facebook-sida som tidigt skrev om beslutet att stänga ned programmet när det kom. Där hittade vi en hel del tidigare elever som vi kontaktade från en början.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Många gamla elever mådde fortfarande så dåligt över vad de varit med om under sin gymnasietid på riksidrottsgymnasiet i Fagersta att de inte kunde eller ville prata om det.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

https://www.svtplay.se/video/31438206/pa-djupt-vatten-riksidrottsgymnasiet-som-forsvann

https://www.svt.se/special/sport/wakeboard-riksidrottsgymnasiet-som-forsvann/

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Reportrarna började med det i augusti 2020 och publicering var juni 2021. Men ingen av dem jobbade heltid med projektet, utan arbetade under tiden i nyhetsverksamheten och på Vinterstudion bland annat.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Riksidrottsförbundet gör en granskning av alla riksidrottsgymnasium.

Utbildningsminister Anne Ekström ser över kvalitén på riksidrottsgymnasium och har haft möten med RF:s ordförande Björn Eriksson om granskningen och det som kom fram.
Familjen Marberg fick inte längre anordna SM i wakeboard.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

Det har citerats i flera medier, TT, SR, Fagerstaposten och andra tidningar i Västmanland.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.