Arbetsbeskrivning

Palmolja

Ylva Johnson
2016-12-19

KATEGORI

Magasin

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Per Liljas

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Jonas Gratzer
Ylva Johnson

PUBLICERINGSDATUM

2016-09-14

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Sveriges Natur

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

– Palmoljans comeback i svenskt biobränsle
Palmolja höll på att introduceras i svenskt biobränsle 2008. Efter kampanjer från miljöorganisationer stoppades det. Vi visar hur den kontroversiella råvaran sedan dess har smugits in på marknaden och nu står inför en skarp ökning. Producenter hävdar att palmoljan är hållbart framställd. Vi visar hur den dominerande producenten av svensk biodiesel, Neste, har använt palmolja som kommer från regnskog som skövlats i en indonesisk nationalpark. Neste hävdar att deras leverantör slutat köpa palmolja från den skövlade marken. Vi visar att det endast var tillfälligt.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet sätter ljus på en fråga som nyligen engagerade många, men som sedan dess hamnat i skymundan. Under tiden har fenomenet återuppstått och står inför en expansion. Vi förklarar detta, uppdagar ny information om två problematiska branscher, samt visar hur ohållbara industrins egna argument är. Avslöjandet är extra viktigt eftersom biodieseln marknadsförs som miljövänlig mot svenska konsumenter.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick tips om att Neste förberedde en drastisk ökning av andelen palmolja i sin biodiesel i Sverige. Samtidigt bedrev de lobbyverksamhet mot återförsäljare och regering för att övertyga om att just den här typen av palmolja var harmlös.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Per Liljas intervjuade de största svenska återförsäljarna av biobränsle om deras förhållningssätt till palmolja och hur de skaffar sin biodiesel. han pratade med Energimyndigheten samt miljöorganisationer i Sverige, Finland och Indonesien för att få deras syn på den påtalade expansionen av palmolja i biobränsle. Han intervjuade Neste, gick därefter igenom vilka palmoljekvarnar de använder och jämförde det med en rapport från lokala miljörättsorganisationer på Sumatra om vilka palmoljekvarnar som tagit emot palmolja från illegalt skövlad regnskog. Vi fann att en av de kvarnar Neste köpte från rapporterades ta emot olaglig palmolja. På fråga hävdade Näste hävdade att kvarnens ägare slutat ta emot illegalt odlad råvara. För att ta reda på om det stämde åkte teamet dit. De dokumenterade den olagliga skövlingen, samt odlingen och försäljningen av palmolja runt nationalparken Tesso Nilo. Vid Per Liljas sida fanns en fotograf, en tolk och en av utredarna bakom en rapport om illegal palmolja som han läst. I Indonesien pratade han även med aktivister, lagliga palmoljefarmare, parkvakter, ursprungsbefolkning och företagsrepresentanter.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Mejlväxling mellan Neste och berörda departement. Offentliga dokument från Neste, Energimyndigheten och diverse miljöorganisationer. Vetenskapliga rapporter om biodiesel, samt odling, användning och miljöeffekt av palmolja. Intervjuer på plats i Indonesien. Telefonintervjuer i Indonesien, Finland, Sverige och USA.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Teamet blev verbalt hotat av lokala palmoljefarmare. De smällde till vår bil och sade att de hade förstört den om vi kommit från någon miljörättsorganisation (vilket våra två indonesiska följeslagare gjorde, men de yppade inget). I byn intill hade de dödat oss, sade de.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Texten i tidningen, publicering på webben och filmer.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Ca 5 veckor.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Miljödepartementet fick i förväg nys om vår artikel. Karolina Skog och Per Boström förekom den med att tillsätta en utredning kring ursprungsmärkning av biodiesel. Svenska Dagbladet har återpublicerat uppgifter ur artiklarna, vilket följdes av en debatt på deras Näringslivssidor. Kollegor har sagt att det varit ett välgjort och viktigt jobb.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.