Arbetsbeskrivning

Bantningsbluffen

Anna B
2016-01-08

KATEGORI

Storstadstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Erik Gustafson

Namn: Anton Gymark

Namn: Anna Bäsén

Namn: Michael Syrén

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2016-07-10

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Expressen

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Expressen granskade tre av de bäst säljande och populäraste bantningstillskotten på den svenska marknaden – kuren C9 med aloe vera från Forever Living, XLS Medical Fettbindare från Omega Pharma och kolhydratblockeraren Glucosanol från Midsona.
Vi granskade den dokumentation som fanns om medlen hos ansvariga myndigheter och forskningen om tillskottens verkningsmekanismer och eventuella effekter.
Reportrarna Anna Bäsén och Michael Syrén testade också vad tillskotten gör med kroppen i strikt kontrollerade medicinska experiment på forskningsavdelningen på Huddinge sjukhus.
Eftersom bantning är en mångmiljonindustri kartlade Expressen dessutom affärsmännen som tjänar stora pengar på bantningstillskott.
I fallet med C9 – som säljs av det pyramidliknande företaget Forever Livings återförsäljare – wallraffade Anna Bäsén som intresserad kund och nybliven Forever Living-säljare. Med hjälp av dold kamera kunde Expressen avslöja hur Forever Livings återsäljare tränas i att kringgå lagen om vilka hälsopåståenden som får ges om deras produkter. Under en föreläsning med utbildaren Mats Petersson påstods exempelvis att företagets aloe vera hjälper mot tarmsjukdomen Chrons, IBS, förstoppning, svamp samt stabiliserar blodsocker och blodtryck. Att påstå att aloe vera har sådana effekter är brott mot läkemedelslagstiftningen. För att kringgå lagen uppmanade Mats Petersson säljarna att säga att ”det verkar som” produkten har dessa hälsoeffekter.
Resultaten av granskningen visade att bantningstillskotten inte hade den kraftfulla effekt tillverkarna vill ge sken av. Preparaten hade tveksam - om ens någon - effekt.
De kunde däremot ha oönskade biverkningar. Medicinreporter Anna Bäsén fick leverförändringar efter att ha bantat med Forever Livings snabbkur C9. Enligt Claude Marcus, bantningsforskare och professor, är orsaken att den drickbara aloe vera som ingår i Forever Livings kur skadat levern.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Grävet granskar en av Sveriges största hälsoindustrier – bantning. Bantningstillskott genererar stora pengar och kan påverka människors liv och hälsa. Löftena företagen ger om bantningstillskotten – och människorna som tjänar pengar på dem – granskades. Expressens artiklar kunde avslöja att de mest populära bantningstillskotten inte har de påstådda effekterna och att de till och med kan vara hälsofarliga.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Bantning är ett område med kvinnliga förtecken som har låg status och alltför sällan granskas kritiskt i media. Expressens medicinreporter Anna Bäsén har i många år rapporterat om bantningsindustrin och ville undersöka hur effektiva våra populäraste bantningstillskott är.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Intervjuer med forskare, läkare, bantare, kunder, försäljare och tjänstemän. Sökningar i biverkningsregister och forskningsdatabaser. Ärenden och anmälningar inlämnade till aktuella myndigheter som Läkemedelsverket och Livsmedelsverket. Wallraff på två Forever Living-möten.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Se ovan.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det största problemet var att visa hur Forever Living marknadsför och säljer sin bantningskur C9. Detta eftersom försäljningen inte sker i butik eller andra etablerade kanaler utan är så kallad nätverksförsäljning som sker person till person. En omdiskuterad metod hos försäljarna är att påstå att "det funkade för mig/tillskottet botade min sjukdom" osv. På grund av försäljningsmetoden beslutade redaktionen att det var motiverat för medicinreporter Anna Bäsén att wallraffa som potentiell kund / återförsäljare. Wallraffen under en utbildningskväll avslöjade att återförsäljarna tränas i att kringgå läkemedelslagstiftningen.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

2016-07-10
2016-07-11
2016-07-12

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Över tre månader från start till mål. Effektiv arbetstid ungefär fem veckor. Testerna av de tre bantningstillskotten krävde provtagning och upprepade kontroller på forskningsavdelningen på Huddinge universitetssjukhus och var därför tidsödande.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

TV-inslaget om Forever Living var länge ett av de allra mest sedda inslagen på expressen.se. Många läsare och tittare hörde av sig med anledning av granskningen. Även andra medier följde upp Expressens granskning, exempelvis av norska NRK.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Forever Living har anmält Expressens granskning till PO. Ärendet är ännu ej avgjort.