Arbetsbeskrivning

Matens Pris 2016

Daniel Öhman
2016-09-12

KATEGORI

Etermedia riks

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Malin Olofsson programledare

PUBLICERINGSDATUM

2016-01-18

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Sveriges Radio P1 och P4

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Matens Pris är en programserie i fyra delar som granskar hur maten vi äter påverkar vår hälsa och miljön samt de intressen som styr livsmedelsproduktionen. Programmen avslöjade hur Den multinationella växtförädlingsindustrin, förändrat grönsakerna och frukterna så att de innhåller allt färre av de ämnen som gör de nyttiga och skyddar mot farliga sjukdomar. Orsaken är att de mindre nyttiga grönsakerna och frukterna växer snabbare och är billigare.
Serien avslöjade också hur Eus mäktigaste organ för livsmedelssektorn EFSA låtit sig påverkas av Sockerindustrin när de gjorde sin granskning av hur socker påverkar hälsan.
4 av 5 studier som Efsa använde som belägg för att socker inte bidrar till att göra oss tjocka och sjuka var finansierade av sockerindustrin och läsk och godisindustrin. Dessutom hade 8 av 21 ledamöter som gjorde granskningen finansierng från företag som tillverkar sötade produkter.
Serien avslöjade också hur världens största mandelföretag, suger så mycket vatten ur marken att grannarna blir torrlagda. Fattiga människor blir utan dricksvatten när brunnarna sinar när californiens vattenreservoarer töms i snabb takt.
Serien avslöjade också att landsbygdsministern med ansvar för vår livsmedelsstrategi, saknar grundläggande kunskap kring hur miljön påverkas av vår ökande köttkonsumtion.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Serien avslöjar och skildrar genom engagerad och kunnig journalistik väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till. Se ovan.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Serien är en uppföljning till serien och boken matens pris som sändes och gavs ut 2009-2011 och som belönades bland annat med Stora journalistpriset och årets miljöjournalist.
En del av ideerna kom jag också på under arbetet med boken miljödieten som jag skrev tidigare under året.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Jag använde mig av allt tilllgängliga arbetsmetoder.
Mycket av arbetet sker på plats genom reportageresor i Sverige och i USA och Uzbekistan.
Traditionellt journalistiska grävmetoder såsom websök intervjuer med källor öppna såväl som anonyma. Ett enormt antal forskningsrapporter.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Alla. forskningsrapporter, böcker, dolda offentliga källor, osv

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Såväl Fröförädlingsindustrin, de rikaste mandelbönderna och EFSA var svåra att nå för intervjuer.
Landsbygdsministern försökte smutskasta mig efter sändning genom att hävda att han var felklippt. Efter att fått hört grundmaterialet kunde "medierna" i P1 konstatera att så var fallet.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

del 1 (grönsakerna och näringen) del 3 Sötsakerna och sockerindustrin.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

5 månader

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Fantastiskt respons. Programmen och nyheterna delades över 10 000 gånger i sociala medier, Hundratals mejl.
Efter sockergranskningen krävde de nordiska länderna att Efsa gör om sin utvärdering.
Landsbygdsministern tvingades efter kritik även från sitt eget parti att pudla och ändra sig i riksdagen.
Flera affärskedjor, har börjat anstränga sig mer för att ta fram nyttigare ämnen. Och jobbar på att förbättre ursprungsmärkningen på mandlar och nötter.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Inte så vitt jag vet.