Arbetsbeskrivning

Svartmäklare

Henrik Olsson
2017-01-10

KATEGORI

Etermedia lokal

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Henrik Olsson

Namn: Mansoor Yosufzai

Namn: Mansoor Yosufzai

Namn: Henrik Olsson

Namn: Revend Shexo

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2016-07-12

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Sveriges Radio P4 Blekinge + Radio Sweden.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vi har kunnat leda i bevis att det under våren och sommaren 2016 fanns en svart marknad med hyreskontrakt i Blekinge län. Svartmäklare sålde kontrakt till nyanlända och utnyttjade därmed de stora svårigheter nyanlända hade gällande att få tag i ett boende.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har med traditionell grävande journalistik avslöjat en aktivitet som varken polis eller andra myndigheter tidigare har kunnat leda i bevis i Blekinge: Svartmäklare har under radarn kunnat sko sig på nyanlända som har svårt att få tag i bostad. Svartmäkleriet är en kriminell aktivitet som har betydelse för allmänheten.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén fick vi från nyanlända som kom till oss på redaktionen och berättade att det fanns en svart hyresmarknad som riktade sig till nyanlända i vårt län. Trots att de stod utan bostad hade de själva just tackat nej till erbjudandet att köpa ett kontrakt till en hyreslägenhet. Våra informanter hade även vänner som köpt svarta hyreskontrakt och de kom till oss för att de tyckte att det var orättvist att en sådan marknad existerar.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi gjorde noggranna bakgrundsintervjuer med våra informanter.
Med hjälp av det de berättade för oss - och genom att få bilden de gav av en illegal hyresmarknad bekräftad av andra nyanlända som redaktionen har en förtroendefull relation med sedan tidigare grävjobb - kunde vi komma närmare fenomenet.
Vi valde ut en mäklare som hade rykte om sig att vara länets största, ringde upp honom och utgav oss (medan vi spelade in samtalet) för att vara nyanländ och i akut behov av en lägenhet. Han var väldigt öppen med att han förmedlade hyreskontrakt mot betalning och erbjöd oss visning redan ett par dagar senare.
Vi wallraffade oss igenom visningen och säkrade (med hjälp av dold inspelning) detaljer kring hur mäklaren och hans medhjälpare arbetade med själva uthyrningsförfarandet. Kontrakt skulle skrivas någon dag senare, men där avbröt vi kontakten och sökte sedan nå mäklaren för att konfrontera honom. Han svarade aldrig.
I nästa steg tittade vi på vilken som ägde fastigheten. Vi konfronterade ägaren med uppgiften att en mäklare visat oss en lägenhet och erbjudit oss kontrakt mot betalning. Ägaren förnekade kännedom om svartmäkleri.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

- Informantintervjuer/ vittnesmål från utsatta.
- Deltagande observation genom Wallraffande.
- Dolda intervjuer med misstänkt svartmäklare och dennes medhjälpare
- Research via infotorg och sociala medier hjälpte oss att göra oss en bild av de misstänkta och deras verksamhet.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Språkbarriären var vårt första problem. P4 Blekinge löste det genom att låna in en reporter från en annan redaktion inom SR. Han pratade ett närbesläktat språk och kunde därmed göra sig förstådd med de personer som var föremål för vår undersökning.

Nästa problem handlade om rädslan att bli genomskådade/ avslöjade med tanke på risken för repressalier - vi skulle klampa in i kriminella personers sfär.

Vi bollade ivrigt idéer kring ett slags ”teaterliknande manus” där vi skapade en fiktiv lägenhetsspekulant som den wallraffande reportern (den inlånade reportern) senare skulle ikläda sig rollen som.

Vi byggde ett scenario där vi trovärdigt skulle kunna svara på en mängd frågor och agera i olika möjliga situationer:
Vi berörde allt ifrån hur han fått tag i mäklarens nummer till hur han skulle agera för att smälta in i rollen som nyanländ med kläder och annat.Vi diskuterade även frågor som hur han skulle agera om bandspelaren plötsligt trillade ut på golvet.

Det svåra här var att inte glömma bort att identifiera någon av de viktiga frågor vi behövde ställa till oss själva för att kunna förbereda oss väl. Vi skulle bara få en chans att göra grejen. Vi gick även mycket noggrant igenom vilka hinder och faror (men även möjligheter) vi kunde tänkas stöta på i jobbets olika delar tillsammans med SR:s säkerhetsavdelning.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

De tre viktigaste delarna i jobbet anser vi är de som har följande rubriker:

1) Här erbjuder svartmäklaren oss ett kontrakt för 25 000

2) Polisen ovetande om svartmäklarna

3) Sven-Erik Alhem läxar upp polisen: "Fullständigt felaktig polistaktik - polisen ska vara minst lika aktiv som Sveriges Radio"

Grävet sändes mellan den 12 och 15 juli 2016 och visade sammantaget (vi gjorde totalt nio inslag) att det fanns en svart hyresmarknad i vårt bevakningsområde, vilket vare sig myndigheter eller medier kunnat bevisa tidigare.

Blekingepolisen har genom uttalanden i P4 Blekinge i samband med granskningen visat att man inte haft någon kännedom om det fenomen vi beskriver. Arbetsförmedlingen sade sig ha hört rykten.

Före detta överåklagare Sven-Erik Alhem kritiserade i ett av våra inslag Blekingepolisens uttalanden som han menar visar på passivitet från den lokala polisen och till och med ett icke professionellt tillvägagångssätt.

Vi kunde visa upp svartmäklarfenomenets existens. Vi kunde även visa på hur fenomenet kunnat uppstå i vårt län samt visa allmänheten vilken inställning polisen hade till den typen av brott. Lokala politiker och bostadsministern försäkrade i talkör att problemet ska byggas bort med bostäder, men att det tar tid.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Reporter 1 - ca 2 veckor heltid.
Reporter 2, inlånad reporter, - ca 1 vecka heltid.
Reporter 3 - ca 2 arbetsdagar, heltid

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

- Polisen har rosat oss för att vi har kunnat identifiera fenomenet.
- Arbetsförmedlingen och lokala politiker från olika läger har gett oss positiv respons för att vi tagit i frågan.
- Radio Sweden applåderade idén, bidrog till genomförandet genom att låna ut en reporter till oss och publicerade grävets centrala delar.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.