Arbetsbeskrivning

Tranståget 2

Karin Mattisson
2020-01-10

KATEGORI

Etermedia riks dokumentär

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Karin Mattisson

Namn: Anna Engholm

Namn: Carolina Jemsby

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Björn Eriksson, redigerare
Kalle Segerbäck, foto
Ola Christoffersson, foto
Henke Hjort, foto

PUBLICERINGSDATUM

2019-10-09

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT Uppdrag granskning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Femtonåringar ska få operera sina underliv, utan föräldrarnas medgivande - annars är risken stor att de tar sina liv. Så har det låtit i media, riksdagen och från regeringen. Men när vi gick till botten med det statliga underlaget till lagförslaget kunde vi avslöja att det inte finns belägg för ett sådant påstående.Det kan tvärtom vara direkt skadligt för så unga personer att genomgå så stora ingrepp.
Sekreteraren till den statliga utredningen medgav i Uppdrag granskning att det det var “fel formulerat”.
Vi gick också till botten med en rapport av Folkhälsomyndigheten där det framgår att 40 procent av unga transpersoner har försökt ta sina liv. Detta har jämställdhetsminister Åsa Lindhagen hänvisat till i sin argumentation för lagändring. Men vi kunde avslöja att siffran inte är tillförlitlig och trovärdig. Dessutom finns inte heller i den rapporten några vetenskapliga belägg för att just kirurgi i underlivet skulle få transpersoner att må bättre.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi fick mycket kritik efter vårt första reportage samtidigt som en stor samhällsdebatt om frågan startade. Det är en mycket känslig fråga och handlar om en grupp som under många år diskriminerats. Vi tog oss an ett infekterat ämne, avslöjade viktiga, tidigare okända aspekter som lett till debatt - både politiskt, inom forskarvärlden, bland myndigheter och i patientgruppen. Det här är ett ämne som omgärdas av mycket sekretess. Men avslöjandet har kallats en av de största vårdskandalerna - eftersom det inte finns vetenskaplig forskning runt den nya grupp vi har skildrat. Det har lett till stora omarbeten av vård-rekommendationer från Socialstyrelsen, SMER mfl. (se också del 1 Tranståget och tonårsflickorna)

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Idén kom av att vi gjorde program 1 (Tranståget och tonårsflickorna) då vi redan i det reportaget hade mycket material som inte fick plats (om underlivskirurgi för barn bl a) Vi blev också kontaktade av läkare, forskare och myndighetsföreträdare som länge väntat på att någon skulle ta sig an detta ämne. Det visade sig vara ett mycket känsligt ämne även för de läkare som behandlar unga personer med könsdysfori, att lyfta kritik mot vårdens ingrepp.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har nagelfarit den statliga utredningen och dess källor, kontaktat referenterna. Även samtliga remiss-svar från de drygt hundra instanser som regeringen låtit ha synpunkter på lagförslaget.
Vi har lagt mycket tid på att få kontakt med och tala med personer som själva är berörda, och med deras anhöriga.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Källor:
Se del 1 Tranståget 1
Vi har använt offentliga och anonyma källor.
Data och forskningsunderlag (även pågående som fått godkända etikprövningar) som rör underlivskirurgi. Remissunderlagen
Forskningsunderlag om pubertetsblockerare, samt hormonbehandling och underlivsskirurgi

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Det är verkligen en känslig fråga med starka lobbyorganisationer som inte tyckte att vi skulle granska ämnet, vi blev anklagade för att bedriva en hetsjakt på transpersoner och därför fick vi jobba på att få berörda att ställa upp. Efter program nummer 1 var det dock flera som ville prata med

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Vi tycker att del 1 och 2 är sammanflätade och hänger ihop, så båda är viktiga.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Ca tre månader.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Se Tranståget de 1.
Denna gång fick vi dock en hel del positiva reaktioner även från transpersoner, eftersom vi denna gång också hade med deras röster i reportaget. Annars var det kritik från lobbyorganisationer som fortfarande tycker att frågan inte ska tas upp då det kan verka stigmatiserande på gruppen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja