Arbetsbeskrivning

Uppdrag granskning Knutby

Marianne Westman
2020-09-30

KATEGORI

Etermedia riks dokumentär

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Kalle Thorslund

Namn: Frida Johanson

Namn: Marianne Westman

Namn: Anna Lindman

Namn: Susanna Wiberg

Namn: Ola Christoffersson

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Magnus Tingman, Johan Källström, Filip Gustavson, Jenny Wallin, Anna Andersson, Marcus Brandberg

PUBLICERINGSDATUM

2020-06-16

VAR PUBLICERADES JOBBET?

SVT Play https://www.svtplay.se/uppdrag-granskning-knutby

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Grävet avslöjar nya och tragiska kapitel i Knutby Filadelfias historia. Men vi stannar inte där utan låter de före detta medlemmarnas berättelser också bli en fond för att beskriva de mekanismer som gör att de flesta människor under vissa omständigheter kan hamna och bli offer för ideologier, våldsamma relationer eller destruktiva flockinstinkter.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Serien har genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat och skildrat hur en vanlig frikyrkoförsamling kunde förvandlas till vad många beskriver som ett skräckvälde.
Knutby har valsat runt i medierna under 15 års tid. Men i Uppdrag gransknings serie träder en helt ny bild fram. Historien tar avstamp i gruppens starka gemenskap, i euforin.
Vi får följa församlingsmedlemmarna genom isolationen, kontrollen och våldet. Vi kommer händelseutvecklingen och människorna nära.
Ingen går med i en sekt och ingen vet om att det är en sekt de är med i, det förstår man först efteråt.
Uppdrag granskning tar reda på vad det är för mekanismer som gjorde att medlemmarna fastnade och förlorade sina inre kompasser.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vid en tidigare granskning av Knutby fick vi glänta på dörren till okända maktstrukturer, övergrepp och våld. Vid den tidpunkten var de inblandade inte beredda att berätta om dessa missförhållanden. Men när åtal väcktes så öppnades möjligheten att berätta hela historien om Knutby Filadelfia.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Det här är inte ett gräv där missförhållanden bara kan beläggas med dokument. Vi har istället kartlagt församlingen och pratat med ett 50-tal före detta medlemmar. Vi har djupintervjuat ledare, medlemmar och barn som växte upp under hotet om helvetet.
Vi har pratat med personer som arbetar i skolan, inom rättsväsendet, med psykologer och teologer. Dessa vittnesmål från olika perspektiv har tillsammans hjälpt oss att lägga pusslet för att komma så nära sanningen som möjligt.
Vi har också fått ta del av interna chatt-grupper, mejl och sms. Och vi har haft tillgång till 30 000 privata filmer och bilder som vi gått igenom. Det här materialet har styrkt berättelserna från de före detta medlemmarna.
Anna Lindman och Susanna Wiberg har under flera år haft kontakt med många av de före detta medlemmarna och byggt både förtroende och tillit. Utan det arbetet hade projektet inte varit möjligt. Det finns en kunskap om religion och i det här fallet den karismatiska delen av kristendomen som varit nödvändig för att medlemmarna, som inte haft något förtroende för journalister, skulle vilja ge sin berättelse.
Det här är ett lagarbete som har präglats av en omsorg om de medverkande och en vilja att förklara hur det kunde gå som det gick. Fram mejslas en historia utan enkla svar, som skapar en förståelse för vilka mekanismer som gör att de här människorna ser tillbaka på 20 förlorade år.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Vittnesmål ur förundersökningar, personutredningar, domar och andra offentliga handlingar från kriminalvård och rättsväsende.
Djupintervjuer, sms, grupp-chatter samt ett stort internt material från församlingen - allt ifrån verksamhetsberättelser till profetior.
Vi har också haft tillgång till 30 000 privata bilder och filmer.
Ett stort antal artiklar och böcker.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Vi har inte fått möjlighet att intervjua huvudpersonerna. Men Åsa Waldau, Urban och Sara har valt att skriva ner sina berättelser och skicka dem till oss.
I dessa brev finns många svar på de frågor vi hade velat ställa. Genom att ge plats åt flera citat så finns det ändå en närvaro av dessa personer i serien.

Vi brottades också länge om vi skulle bildpublicera Urban men landade efter mycket överväganden i ett ja.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Serien är unik utifrån att den har som ambition att ge hela bilden. Därför är det svårt att lyfta ut enskilda episoder. Det är detaljrikedomen i kombination med nyanserna som skiljer den här publiceringen från allt annat som berättats om sekten under 15 års tid.

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Vi hade startmöte den 14 december 2019 och publicerade serien den 16 juni 2020.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Inom frikyrkosverige så har serien väckt stor debatt. Den kristna dagstidningen Dagen har sällan tagit emot så många insändare i ett specifikt ämne som efter Knutby-publiceringen. Samtliga stora samfundstidningar har skrivit ledare och både Pingströrelsens och Livets Ords främsta företrädare har diskuterat frågan om teologins kontra psykologins roll och pingströrelsens ansvar.
NRK har sänt serien och Aftenposten gav den en femma i betyg. Man skrev bland annat "Dokumentärserien om Knutby-sekten ger oss den fördjupning nyhetsmedierna inte tog sig tid till."

TV-dags listade serien som "Bäst i tv-världen just nu" och skriver: "Ytterst rör den inte religiös galenskap utan allmänpsykologiska utmarker där de flesta människor under vissa omständigheter kan hamna och bli offer för ideologier, konspirationsteorier, destruktiva flockinstinkter."

Och Måns Mosesson kommenterade serien med orden:
"En journalistik som söker beskrivning före upphetsning. Den svåraste formen, den vackraste."

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej