Arbetsbeskrivning

Valptvätten

Joakim Andersson Lee
2021-09-18

KATEGORI

Mindre dagstidning

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Joakim Andersson Lee

Namn: Jonas Nyrén

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

Martin Hallgren, arbetsledare, Petter Bjerregard, redigerare och Katarina Monikander, webbredaktör.

PUBLICERINGSDATUM

2021-02-20

VAR PUBLICERADES JOBBET?

Helsingborgs Dagblad och Sydvenskan

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Under pandemins kraftigt ökade efterfrågan på husdjur kunde vi avslöja hur mängder av hundköpare fördes bakom ljuset – den svenskfödda valp de trodde sig ha köpt var i själva verket insmugglad från Polen under usla förhållanden.
Madeleine El Hanafi från Bjuv utanför Helsingborg har stått i centrum för verksamheten. Hon har gjort stora affärer på att sälja insmugglade polska valpar som svenska. Med hjälp av falska mammor kunde hon och hennes bulvaner få kunderna att tro att de köpte en svenskfödd valp. Vår granskning avslöjade hela affärsupplägget.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

För att vi gjorde det som svenska myndigheter inte lyckats med. Aktören i fråga, Madeleine El Hanafi, har varit på tullens och länsstyrelsens radar i flera år, men det har stannat vid misstankar om illegala hundaffärer. Med hjälp av en innovativ metod, där en polsk databas spelade en nyckelroll, kunde vi senare spåra insmugglade valpar och deras köpare i Sverige.
För att vi genom granskningen satte ljus på flera brister i systemet: hur svårt det är för köpare att få bakgrundsinformation om en valp, hur svenska veterinärer utnyttjas när valparna ”tvättas” och hälsodeklareras i Sverige och hur svårt det är för rättsorganen att lagföra organisatörerna bakom smugglingen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Den föddes ur eget researcharbete. I tidigare granskningar, då vi skrivit om oseriös hästhandel, dök den aktuella aktörens namn upp gång på gång. Därifrån började vi kontakta olika personer och insåg snart att det var hennes affärer med hundar vi borde undersöka närmare.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Den avgörande metoden var digitala efterforskningar med utgångspunkt i den polska veterinärdatabasen Wet Systems (https://wetsystems.org.pl/WetSystemsInfo/).
Här finns bland annat information om vilken polsk veterinär som har utfärdat hundpass inför utresa och id-märkt valpar med chip.
Först fick vi kontakt med en köpare där det fanns starka misstankar om att hunden inte alls var svenskfödd utan insmugglad. Uppgifter om den valpen hittade vi i den polska databasen.
I samma databas sökte vi vidare på chipnummer i samma serie, och hittade då en obruten följd av 19 fransk bulldog-valpar. Samma chipnummer gick vi vidare med till Jordbruksverkets databas för inregistrering av hundar i Sverige. Via de ägaruppgifter som finns där kunde vi nå fram till köparna. Kontakterna med dem blev inte sällan känslosamma samtal, eftersom de varit helt övertygade om att de köpt en svenskfödd hund.
För att knyta hundaffärerna till Madeleine El Hanafi fick vi lägga pussel. Här arbetade vi med efterforskningar i sociala medier, uppgifter i hundannonser, kundernas köpehandlingar och handlingar från svenska veterinärer som tagit emot och utfärdat hälsointyg till valparna.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Utöver de databaser som nämns i föregående svar:
Källskyddade uppgiftslämnare
Den förundersökning som rör de 16 valpar hittas i en polsk skåpbil i Ystad. Här fanns flera tydliga spår till Madeleine El Hanafi, men hon åtalades inte i målet.
Intervjuer med den åtalade polske ägaren till transportfirman, med köpare, svenska veterinärer, tullinspektörer och utredare.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Svåraste utmaningen blev att knyta hundaffärerna till Madeleine El Hanafi, eftersom hon i stor utsträckning använder personer som säljer på uppdrag åt henne. Här kom till slut avgörande information från en anonym källa och från personen som hyrt ut den stuga i Laxå där flera av affärerna i vår granskning gjordes.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

Del 1: ”16 valpars resa mot döden”
Del 2: ”Falska mammor och försvunna hundpass”

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Cirka en månads arbetstid.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Efter våra publiceringar startade Tullverket och Ekobrottsmyndigheten förundersökningar rörande smugglingsbrott, bedrägeri och skattebrott. Arbetet pågår och åtal väntar mot huvudaktören och flera av bulvanerna. Hos Tullverket och andra myndigheter har HD:s och flera andra mediers uppmärksamhet på hundsmuggling lett till ökad resurstilldelning och prioritering av området.
Komplettering(20211220) Under helgen häktades Madeleine El Hanafi och två andra kvinnor misstänkta för grov smuggling och grovt bedrägeri. Tullverket har kopierat vår metod. Det vill säga använt den polska veterinärdatabasen, kört den mot svenska Jordbruksverkets databas och på så sätt hittat fram till en lång rad köpare av insmugglade hundar som sålts som svenskuppfödda. Det är inte en metod de använt tidigare. Utredningen håller nu på att slutföras hos av tullkriminalen.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

En del i branschmedia och i de stora grupper som finns i sociala medier kopplade till uppfödning och handel med hundar.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, publiceringarna anmäldes till MO av Madeleine El Hanafi och väntar för närvarande på avgörande i Mediernas etiknämnd.

Uppdatering: Vi har blivit friade av MO.