Arbetsbeskrivning

Vårdnadsärendet i Varberg

Alexander Gagliano
2019-09-11

KATEGORI

Etermedia riks nyheter

DESSA PERSONER ANMÄLS OCH KAN NOMINERAS

Namn: Alexander Gagliano

FÖRUTOM OVANSTÅENDE DELTOG FÖLJANDE PERSONER

PUBLICERINGSDATUM

2019-03-13

VAR PUBLICERADES JOBBET?

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Ekot kan i dag avslöja en rad brister i ett uppmärksammat vårdnadsärende i Varberg. En hemlig inspelning visar nu att kommunen gjort avgörande fel i utredningen, fel som kan ha påverkat hela utgången av ärendet.

Ekots granskning av sekretessbelagda handlingar visar att socialtjänstens utredare ställt egna psykiatriska diagnoser på mamman - utan att någon läkare varit inblandad i bedömningen. Kallade henne manisk och var enligt källor övertygade att hon led av en allvarlig psykisk sjukdom.

Nya avslöjanden om socialtjänstens hantering av det uppmärksammade vårdnadsärendet i Varberg, där Ekot i dag kan avslöja fler felaktigheter. Vår fortsatta granskning av sekretessbelagda handlingar visar nu att kommunen har utelämnat information om mamman i flera avgörande skrivelser.

Nu avslöjar socialnämndens vice ordförande i Varbergs kommun de infekterade interna striderna om det uppmärksammade vårdnadsärendet, som Ekot granskat senaste dagarna. Socialdemokraten Turid Ravlo Svensson berättar att hon blivit tillsagd att hålla tyst när hon engagerat sig i det kontroversiella fallet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Fallet var känt sedan 2018, då flera medier rapporterat om det ovanliga och intressanta vårdnadsärendet i Varberg. Men den huvudsakliga rapporteringen hade fram till vår granskning mestadels handlat om att ta in reaktioner från sakkunniga och insatta personer. Inga bevisade missförhållanden hade ännu kunnat avslöjas. Ingenstans i rapporteringen hade heller någon av de berörda personerna hörts.

I vår granskning fick vi genom flera månaders uthålligt och tålmodigt arbete till slut exklusiv tillgång till sekretessbelagda handlingar i ärendet, handlingar som av socialtjänsten hade fungerat som underlag inför det beslut som tidigare väckt så starka reaktioner.

Med hjälp av dessa dokument, inspelningar, mejl och övriga handlingar - tillsammans med idogt grävande och kontakt med källor - växte en okänd bild fram av ett fall som av bedömare inte hade gått rätt till. Med dessa nya fakta kunde vi bland annat bevisa att socialtjänsten själva erkänt allvarliga fel i sin egna utredning, som låg till grund för beslutet om vårdnad av barnet som fattats i domstol.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Redan under den tidiga rapporteringen av det ovanliga fallet, som skedde i Dagens Nyheter 2018 - med uppföljande artiklar i andra medier, bland annat Aftonbladet under samma år - blev jag nyfiken på vad som eventuellt kunde dölja sig bakom.

Jag försökte orientera mig i alla olika uppgifter som figurerade, alla möjliga tyckanden som dök upp i rapporteringen och i sociala medier. Men det var när jag till slut fick flera inblandade personers förtroende som jag kunde börja jobba med något konkret.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Förtroliga samtal med källor. Begäran av handlingar.

VILKA TYPER AV KÄLLOR ANVÄNDES?

Domstolsdokument, kommunala handlingar i ärendet, samtal med advokater, inblandade personer samt sekretessbelagda handlingar och anonyma källor i den aktuella kommunen.

VILKA PROBLEM STÖTTE DU PÅ UNDER ARBETET?

Kommunens totala vägran att diskutera fallet. Det är alltid svårt att prata med kommuntjänstemän eller politiker angående ett pågående fall som rör socialtjänstens arbete. Men i detta fall var det svårare än i vanliga fall.

OM PUBLICERINGEN AV GRÄVET BESTÅR AV MÅNGA DELAR, VILKA DELAR ANSER DU/NI ÄR VIKTIGAST (MAX 3)?

1. Nyhetsinslag i Morgonekot 13 mars 2019. "Hemlig inspelning avslöjar: Socialtjänsten erkänner fel i uppmärksammat vårdnadsärende"

2. Studio Ett-reportage 13 mars 2019. "Granskning av Varbergs-fallet"

3. Nyhetsinslag i Morgonekot 14 mars 2019. "Ekot avslöjar: Socialtjänsten mörkade uppgifter om mamman"

HUR LÅNG TID TOG PROJEKTET?

Jag jobbade från och till med granskningen under hösten 2018 och början av våren 2019. Omräknat i heltid en och en halv månad.

VILKA KONSEKVENSER HAR AVSLÖJANDET FÅTT?

Varbergs kommun beslutade kort efter våra avslöjanden att tillsätta en utomstående oberoende granskning av socialtjänstens hantering av vårdnadsfall, inklusive det fall vi granskat.

Experter inom barnärenden och vårdnadsmål hörde av sig för att uttrycka sina tankar om fallet.

Ärenden anmäldes till JO efter vår rapportering.

De detaljer vi avslöjade omnämndes i de slutgiltiga förhandlingarna i Varbergs tingsrätt angående vårdnaden om barnet.

Flera medier rapporterade om våra avslöjanden, bland annat Aftonbladet, Expressen, SVT och lokala medier i området kring Varberg.

Medierna i P1 tog gjorde ett kritiskt inslag om vår granskning, där domaren i målet och pappans ombud uttryckte sina tankar om vår rapportering. Ingen av dessa hade tidigare velat ställa upp i Ekot, trots flera förfrågningar innan vår rapportering startade.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET??

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, projektet har anmälts till Granskningsnämnden. I nuläget har de ställt en fråga till Ekot - utifrån anmälarens åsikter om rapporteringen - en fråga som Ekot också har besvarat. Ej avgjort än, vad jag vet.