Grävfonden

Grävfonden

Granskande journalistik är en omistlig förutsättning för demokrati. Men det finns en befogad oro för grävjournalistikens utveckling – lokalredaktioner försvinner, antalet journalister blir färre och många seriösa medier hotas av sviktande affärsmodeller.

För att stödja och utveckla den undersökande journalistiken arbetar därför Föreningen Grävande Journalister (FGJ) för att starta Grävfonden.

Journalistisk granskning kräver tid, kunskap och kompetens. Grävfonden ska medverka till ökad kunskap och kompetens genom att med bidrag bygga upp en vidare utbildningsform för journalister.
Målet för Grävfonden är:

● Att bidra till att finansiera kompetensutveckling för att kunna bedriva grävande journalistik.
● Att bidra till att ta fram och att använda nya verktyg och metoder för den digitala 
teknikutvecklingen.
● Att bidra till ökad kunskap och förmåga att gräva med källkritik och god etik.
● Att bidra till att öka förmågan att jobba mer framtidsinriktat för att genom kritisk granskning 
förutse samhällsproblem lokalt, nationellt, i EU och globalt.
En upplyst allmänhet är en förutsättning för ett öppet, rättvist och demokratiskt samhälle. Vi hoppas därför att många vill vara med och stödja detta initiativ. Det sker genom att donera pengar till fonden.

Grävfonden presenterades på ett frukostseminarie 15 mars 2016 som du kan se hos SVT. Här kan du läsa den debattartikel i tidningen Expressen som skrevs när fonden lanserades.