Grävfonden

gravfonden-logo

Donera Nyheter Om Grävfonden Styrelsen Kontakt Tidigare

Sök Grävfondens stipendier för 2021 – unik chans för fler att vässa de digitala grävkunskaperna genom online-utbildningar

18 september, 2020

Den 19 september 2020 öppnas ansökningsperioden för den tredje omgången av stipendier från Stiftelsen Grävfonden. Till följd av coronapandemin utlyser fonden denna gång flera stipendier för onlinekurser i avancerade digitala söktekniker och verktyg som krävs för den grävande journalistiken –– alltifrån dataanalys och visualisering till personresearch, granskning av organiserad brottslighet, korruption, kartläggningar och verifiering av användargenererat innehåll.

Stipendier kan till exempel sökas till följande onlinekurser:

• Investigative Reporters & Editors, IRE: Mini Bootcamp Online

• Bellingcat: Workshop Online Beginning+advanced verification, beginning+ advanced social media. Dessa omfattar båda 16 timmar fördelat på 4 timmar under 4 dagar. 16-19 november 2020. Läs mer här.

• Valfri onlinekurs inom kvalificerad datajournalistik

Du är själv ansvarig för att välja kurs, läs också mer på respektive organisations webbsida för att säkert få plats, senast under 2021, om Du tilldelas ett stipendium.

Kriterier: För att kunna söka Grävfondens stipendier krävs betald medlemsavgift i FGJ de senaste två åren och att Du motiverar Ditt behov av vidareutbildning. Du ska också bifoga en kostnadsberäkning. I detta fall avgiften för online-kursen. Stipendiet ska användas under 2020-2021. Kort rapport ska lämnas in efteråt.

Ansökningsperioden pågår 19 september till 19 oktober 2020.

ANSÖK HÄR

Stipendiaterna offentliggörs på Grävfondens sajt den 1 november 2020.


Två nya stipendiater tilldelas utbildningsstipendium

17 september, 2020

Stiftelsen Grävfonden har beslutat tilldela ANNA BÄSÉN, Expressen och MARIA RIDDERSTEDT, Sveriges Radio, varsitt utbildningsstipendium på 8 000 kronor för att kunna delta i kursen Summer School on Investigative Reporting 19-21 augusti 2021 vid Centre for Media Studies vid the Stockholm School of Economics in Riga.

Stipendiet har möjliggjorts genom en donation på 10 000 kronor till Grävfonden av Axel Gordh Humlesjö och genom samarbete med Anne-Marie and Gustaf Ander Centre for Media Studies vid the Stockholm School of Economics Riga.

Om utbildningen: Summer School on Investigative Reporting is a meeting place for professionals looking to upscale their skills, be inspired and refreshed. Over the course of three days, industry leaders will share their trade secrets, the newest tools that make investigations and international cooperation much more effective and powerful. We all know that they are out there – the bad guys. At the Summer School 2020 you will learn the skills needed to identify them, find them, prove their scams, interview them and relate it all to your audiences on TV or on page. And also – to keep you and your sources safe.
Some examples: Produce a 50 min television story; Clean up massive amounts of dirty data; Boost your Internet research skills; Detect organized crime and corruption; Get uncooperative people to speak out; Write long stories and books; The mindset and tools to keep you safe; Infographics and data visualisation.

Stiftelsen Grävfonden är Föreningen Grävande Journalisters nybildade stipendiefond. Grävfonden bygger upp ett kapital för att kunna dela ut stipendier till fortbildning i grävande journalistik och nya journalistiska arbetsmetoder. Syftet är att med kompetensutveckling stärka den svenska grävande journalistiken i en tid då ambitiös journalistik hotas av sviktande affärsmodeller och det offentliga samtalet undergrävs av dolda påverkanskampanjer och desinformation.


Stor kartlägging av grävande journalistikens arbetsvillkor

3 april, 2020

Grävfonden genomför tillsammans med Stockholms universitet och Journalistförbundet en stor studie av arbetsvillkoren för den grävande journalistiken i Sverige.

Studien ska särskilt fokusera på effekterna av digitaliseringen för den grävande journalistiken.

– Vi tror att journalister vill bidra till den första svenska kartläggningen av arbetsvillkoren för den granskande journalistiken i dag. Sällan har den frågan varit mer angelägen, säger Kerstin Brunnberg ordförande Stiftelsen Grävfonden, i en kommentar.

– Det är viktigt att vi kan förstå vilka faktorer som påverkar hur det granskande uppdraget utförs – eller uteblir. Det är viktigt att även de som inte gräver just nu svarar, säger Ester Pollack professor vid Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet.

Resultatet av enkäten ska presenteras i en rapport om arbetsvillkoren för journalister och hur de arbetar med det granskande uppdraget. Studien genomförs i form av en mejlenkät utsänd av Stiftelsen Grävfonden i samarbete med Journalistförbundet och Institutionen för mediestudier.

– För att klara av det viktiga samhällsuppdraget att granska makten är arbetsvillkoren för journalisterna centrala, både för journalisternas möjligheter och kvalitén på arbetet. Därför tycker vi att det är viktigt att genomföra studien bland våra medlemmar. Vi hoppas att många ska vilja delta, säger Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet.


Grävfondens utbildningsstipendium tilldelas Tobias Andersson Åkerblom

29 oktober, 2019

Stiftelsen Grävfonden har idag tilldelat journalisten Tobias Andersson Åkerblom stiftelsens utbildningsstipendium på 50 000 kronor för tre månaders utbildningspraktik vid det prisbelönta journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, i Sarajevo.

Tobias Andersson Åkerblom arbetar som granskande reporter på Göteborgs-Posten, sedan i våras. Tobias har tidigare bland annat jobbat som frilans för exempelvis Kaliber i Sveriges radio och Uppdrag granskning. 2017 tilldelades han och hans kollega Moa Kärnstrand Guldspaden och Natur och Kulturs debattbokspris för boken Modeslavar, som avslöjar omfattande barnarbete på H&M-fabriker i Burma.

För GP har han granskat Göteborgs kommuns affär när de sålde mark till Volvo Cars-ägaren Geely, satsningen på regionens nya larmcentral för prioritering av ambulanser och problemen med gängkriminalitet. Tobias har också producerat dokumentärfilmen Bulkland.

– När vi nu delar ut Grävfondens andra pris för att stödja granskande och grävande journalistik har det gått ett år och de ekonomiska förutsättningarna för journalistiken har inte blivit bättre. Grävfondens donatorer och styrelse vill med stipendiet bidra till den helt nödvändiga fortbildning som krävs för att grävandet ska kunna inte bara fortsätta utan bli ännu bättre, säger Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg.

OCCRP har bland annat samarbetat med Süddeutsche Zeitung, ICU och SVT Uppdrag Granskning i de uppmärksammade avslöjandena kring Panama och Paradise-dokumenten.

Föreningen Grävande Journalisters Stiftelse Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.

Utan granskning dör demokratin

Vi har sett hur planterad desinformation och påverkansoperationer i sociala medier till och med kan hota demokratiska val. Sviktande affärsmodeller i mediebranschen har samtidigt tvingat fram bantade redaktioner, som saknar resurser att möta hotet. I denna omöjliga ekonomiska kapplöpning riskerar sanningen, det viktigaste beslutsunderlaget i en demokrati, att bli offret.

Därför behöver den granskande journalistiken stärkas. Det är viktigare än någonsin att undersökande journalister lär sig att genomföra avancerade nationella och internationella kartläggningar. Så rustar vi oss bättre i kampen mot desinformation, maktmissbruk, slöseri med skattemedel och korruption.

Stiftelsen Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.


Om Stiftelsen Grävfonden

Föreningen Grävande Journalister har under många år – bland annat med grävpriset Guldspaden – kunnat prisbelöna samhällsnödvändig journalistik och inspirera till mer undersökande journalistik.

Nu hotas genomarbetad granskande journalistik av sviktande affärsmodeller och mediehusens krympande resurser. Tillgång till journalistik som avslöjar maktmissbruk, korruption, rättsröta och missbruk av skattemedel måste värnas.

Därför har Föreningen Grävande journalister beslutat att starta en stiftelse, Stiftelsen Grävfonden. Fonden ska samla in kapital i syfte att dela ut journaliststipendier för fortbildning och utveckling av nya arbetsmetoder.

På så sätt vill vi säkra svenska journalisters sakkunskap och kompetens i tider då redaktioner utarmas, antalet journalister blir färre och möjligheterna till kompetensutveckling är små. Vi vill värna den professionella granskning av makten som är en förutsättning för medborgarnas tillgång till opartisk, relevant och sann information. Vi vill avvärja det hot mot demokratin som mediekrisen skapar.

Vad gör Grävfonden?

Journalistisk granskning kräver tid, kunskap och kompetens. Därför ska Grävfonden bidra till att finansiera kompetensutveckling på området grävande kvalitetsjournalistik; bidra till att utveckla nya verktyg och metoder för den digitala journalistiken; möjliggöra praktik i syfte att att fördjupa kunskaper; samt bidra till ökad kunskap och förmåga att gräva med källkritik och god etik.


Styrelsen för Grävfonden

Ordförande är Kerstin Brunnberg. Journalist. Tidigare vd SR och tidigare ordförande Statens kulturråd. Ledamot tidningen Expo.

Ledamöter

Erik Palm. Vice ordförande. Journalist. Tidigare ledamot i Föreningen grävande journalister.

Ingrid Carlberg. Journalist och författare. Före detta gästprofessor vid JMG. Tidigare ledamot av Föreningen grävande journalister.

Cecilia Zadig. Journalist. Utbildar i ledarskap och organisationsutveckling i svenska medier och på Stockholms universitet. Tidigare ordförande i Föreningen grävande journalister.

Göran Ellung. Journalist. Tidigare programdirektör TV och VD Nyhetsbolaget.

Suppleanter

Fouad Youcefi. Journalist. Ordförande i Föreningen Grävande Journalister.

Anna Lindmarker. Journalist. Programledare TV4.

Kalle Jungkvist. Journalist. Senior Advisor

Carl Thulin. Journalist. Utrikesredaktör Dagens Industri.

Emanuel Sidea. Journalist och författare. Undervisat i journalistik på Stockholms universitet (JMK) och Göteborgs universitet (JMG). Tidigare ledamot i Föreningen Grävande Journalister

Kontakta Grävfonden

Grävfondens styrelse nås på info@gravfonden.se


Donera

Vill du donera pengar till Grävfonden? Det går bra att använda sig av Swish eller en överföring via bankgiro.

Swish-nummer: 1235280904
Bankgiro: 5265-7434
Grävfonden har organisationsnummer 802480-7102

Vill du göra donationer på annat sätt? Kontakta Grävfondens styrelse på info@gravfonden.se

Några av våra donatorer

David Lagercrantz, september 2017
Johan Björkmans stiftelse, september 2017
Hans Hernborn, september 2017
Sören Sommelius, mars 2016

Tack Handelsbanken för att ni stödjer Grävfondens syfte och har bidragit med kunskap och hjälp att starta stiftelsen.

AP_LOGO_BLUE

Tack Adrian Partners för att ni stödjer Grävfondens syfte och bidrar med kunskap om stiftelser och revision.


Tidigare nyheter

16 april 2019: PRESSMEDDELANDE

Tack alla medlemmar i FGJ och andra som bidragit! Tack vare era insatser till Grävfondens första crowdfunding-insamling har vi fått ihop 20 000 kronor. De insamlade medlen ska nu delas ut till två personer för att delta på världens största grävkonferens GIJC, som äger rum i Hamburg 26-29 september 2019.

Nu kan du ansöka om att få ett av stipendierna!

Ansökningsperioden pågår fram till den 26 april och stipendiet täcker konferensavgift, flygresa och boende under grävkonferensen.
Maxbeloppet är 10 000 kronor per stipendiat och sökande måste ha betalt medlemsavgift till FGJ de senaste två åren.

Stipendiaterna kungörs den 29 april 2019 på www.gravfonden.se och www.fgj.se.

Sök stipendiet här – deadline är 26 april!

Åter igen, tack till alla som bidragit i Grävfondens första crowdfunding.

Stiftelsen Grävfonden, som bildades i november 2017, har som ändamål att främja en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin.

23 oktober 2018: Törnkvist fick Grävfondens första stipendium

PRESSMEDDELANDE. Stiftelsen Grävfonden har tilldelat journalisten Ann Törnkvist stiftelsens första utbildningsstipendium på 50 000 kronor för tre månaders utbildningspraktik vid det prisbelönta journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, i Sarajevo.

Ann Törnkvist har nyligen kommit ut med den uppmärksammade reportageboken ”Följ Fucking Order” som granskar maffiametoderna inom ett gäng kriminella i Södertälje. Ann Törnkvist har examina i statsvetenskap och journalistik från University of Glasgow respektive Columbia Graduate School of Journalism i New York. Hon har arbetat för Sveriges Radio och många tidningar med grävande journalistik och bildjournalistik och gräver just nu på Svenska Dagbladet.

“Redan när jag skrivit klart ”Följ fucking order” insåg jag att mer än en fråga återstår: Vem smugglar in knarket? Vem tvättar pengarna? För att följa pengarna från Sverige högre upp i de kriminella nätverken behöver jag fler redskap och metoder. Vi grävande journalister behöver den spetskompetens som OCCRP kan ge och som jag kan omsätta i praktiken omedelbart”, säger Ann Törnkvist.

“Tack vare Grävfondens donatorer kan vi äntligen dela ut detta första stipendium för att en journalist ska kunna öka sin kunskap om digital teknik. Journalistiken måste kunna granska och hålla jämna steg med de krafter som använder kunskapen om algoritmerna för maktmissbruk och brott”, säger Kerstin Brunnberg, ordförande i Stiftelsen Grävfonden. Men fonden behöver påfyllning.

OCCRP har bland annat samarbetat med Süddeutsche Zeitung, ICU och SVT Uppdrag Granskning i de uppmärksammade avslöjandena kring Panama och Paradise-dokumenten.

Föreningen Grävande Journalisters Stiftelse Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.

Stockholm den 23 oktober 2018.

För Grävfonden:

Kerstin Brunnberg
Erik Palm

13 september 2017: Miljondonation till grävande journalistik

PRESSMEDDELANDE. Författaren David Lagercrantz donerar en halv miljon kronor till Föreningen Grävande Journalisters stiftelse Grävfonden. Fonden, som är under uppbyggnad, har som syfte att stärka den grävande journalistiken i Sverige med bland annat journaliststipendier till utbildningar i grävmetoder.

– Jag ser Grävfonden som en oerhört angelägen satsning. Ska man vara högtidlig handlar det om att stötta den svenska demokratin i en ödestid, säger David Lagercrantz.

– Det blir ju allt tydligare att det fria ordet är under attack i världen idag. Antidemokratiska krafter växer sig starkare, och lögnen och desinformationen får ett allt större inflytande i det offentliga rummet. Undersökande journalistik är därför viktigare än någonsin. Det är på allvar nu.

– Den här donationen är ett led i mitt arbete för undersökande journalistik. Vi lever i en tid när ett omfattande journalistförakt frodas, vilket är djupt sorgligt eftersom vi just nu råkar vara i ett alldeles särskilt behov av goda journalister. Jag vill arbeta för att göra de undersökande journalisterna till våra hjältar igen, precis som de var när jag växte upp med Woodward och Bernstein och allt vad de hette.

David Lagercrantz blir därmed den förste som svarar på en vilande utmaning från Johan Björkmans stiftelse. Sedan tidigare har Johan Björkmans stiftelse lovat att stötta Grävfonden med en halv miljon kronor om någon annan donerar ett lika stort belopp. Sören Sommelius, tidigare Helsingborgs dagblad, har vidare bidragit med 100 000 kr.

Med David Lagercrantz donation har Stiftelsen Grävfonden därmed nått sin första miljon. På sikt är förhoppningen att samla in minst det tiodubbla. Avkastningen ska delas ut som stipendier till journalister, som vill få möjlighet att vidareutbilda sig i grävande journalistik, i Sverige eller utomlands.

– Johan Björkmans stiftelse stödjer Grävfonden för att vi ser vikten av seriös faktabaserad journalistik, till skillnad från drevjournalistik utan källkritik. Det är viktigt, inte minst för rättssäkerhetens skull, säger advokat Per Björkman, som hoppas att fler stödjer Grävfonden.

Vid sidan av stipendierna ska Grävfonden också verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin.
– Vi är oerhört tacksamma för dessa första donationer. De verkligt stora vinnarna är medborgarna, det vill säga vi alla, och demokratin. Nu kan Föreningen Grävande Journalisters stiftelse Grävfonden börja jobba på allvar och stödja kunskapskrävande undersökande journalistik. Vi hoppas att fler antar utmaningen och följer David Lagercrantz och Johan Björkmans exempel, säger Grävfondens ordförande, Kerstin Brunnberg.