Nyhet

Årets Rullgardin till Polisregion Mitt

2017-03-31

I oktober 2016 visade SVT Västmanland hur Salas polischef kritiserade den nya polisorganisationen. Fyra dagar senare avslöjade SVT att polisområdeschefen i Västmanland hotat polischefen med orden: ”Har du pratat med media är du död.”

Polisområdeschefen står nu åtalad för ofredande och har på egen begäran lämnat sitt uppdrag. Sedan händelsen inträffat har polisområdeschefen och regionpolischef för region Mitt konsekvent vägrat svara på reportrarnas frågor eller kommentera händelsen.

Genom sitt handlande har Polisregion Mitt visat ett starkt förakt för den öppenhet som ska prägla en myndighet. Hot om repressalier för den som talar med journalister borde ses som en ytterst allvarlig händelse. Hotade medarbetare är ett hot mot demokratin då det kan leda till att färre anställda öppet vågar berätta om missförhållanden inom polismyndigheten. Alla myndigheter bör värna meddelarfriheten, inte motarbeta den.

Föreningen Grävande Journalister vill på detta sätt uppmärksamma och uttala stöd för den granskande journalistiken. Sammantaget lever Polisregion Mitt väl upp till kriterierna för att motta Årets Rullgardin 2016.

“Polisregion Mitt har under 2016 visat prov på en tysthetskultur som rimmar illa med kravet på öppenhet och transparens från myndigheter. Meddelarfriheten är en viktig grundbult i en demokrati, något som Polisregion Mitt har försökt inskränka på.”

Priset delas ut på Grävseminariet 2017 7-8 april i Uppsala.

Tidigare vinnare är Sjöfartsverket (2015) och Hässleholm (2014).