Nyhet

Guldspadar till 2020 års bästa granskande journalistik

2021-09-11

 

Guldspadar till 2020 års bästa granskande journalistik

Wallrafferi bland vaccinmotståndare och spelappar, systemfel som skapar skuggsamhälle och ett par präktiga kommunala skandaler. Det är några av de granskningar som belönades när det attraktiva grävpriset Guldspaden delades ut på lördagen.

Och för första gången sedan våren 2019 kunde guldspadarna delas ut IRL, med nominerade, vinnare och publik på plats i Borås. Föreningen Grävande Journalisters årliga grävseminarium har under pandemin flera gånger tvingats till helt digitala lösningar, men nu kunde alltså åtminstone 250 personer träffas fysiskt, och en nästan normal guldspadegala genomföras.

Guldspaden delas varje år ut till bästa undersökande reportage i åtta olika kategorier.
Vinnarna har valts ut i extremt hård konkurrens bland de 160 tävlande bidragen, säger Guldspadejuryns sammankallande Kicki Hultin.
– Hela 28 bidrag nominerades i de åtta kategorierna och juryn har haft ett svårt arbete med att bestämma vilka som slutligen skulle få en Guldspade.
I de tuffaste klasserna hade mycket väl flera andra väldigt bra granskningar kunnat vinna. Men principen är att bara en spade ska delas ut i varje kategori, oavsett hur många andra som nått spadnivå.
Kicki Hultin vill inte rangordna vinnarna, men tycker att det är särskilt roligt att få belöna grävande reportrar på små redaktioner med minimala resurser.
– Granskande journalistik är ett fundament i en demokrati, också på den lilla orten. Därför är det särskilt kul med Guldspadarna i klasserna Mindre dagstidning och Etermedia Lokal.
– Men det är också trösterikt att det även under så speciella tider som pandemiåret 2020 görs så mycket god granskande journalistik, säger Hultin.

I samband med grävseminariet delades också Juryns särskilda pris ut till nyhetsbyrån Siren för dess mångåriga arbete med att tillgängliggöra offentliga uppgifter för journalister i hela landet.

Vinnare 2020 års Guldspade:

Etermedia Lokal: ” Skärgårdsbåten som bröt mot både vågorna och lagen”, av Anders Lundqvist, P4 Blekinge, Sveriges Radio
Juryns motivering: ”För att i en minutiös granskning tagit oss ut i Europa i jakten på de avgörande detaljer som avslöjar hur ett kommunalt bolags företrädare ljugit och förfalskat dokument för att kunna kringgå lagen och unna sig själva lyxiga resor.”

Etermedia Riks Dokumentär: ”Vaccinkrigarna”, av Emil Engerdahl, Jakob Larsson, Sven Lindahl, Anna Nordbeck, Malin Olofsson, Emelie Simmons och Johanna Torshall Svensson, Dokument inifrån, SVT
Juryns motivering: ”För att med mod, lyhördhet och precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas falska berättelser.”

Etermedia Riks Nyheter: ”Fallet Sofie”, av Marja Grill, Rapport och Aktuellt, SVT Nyheter
Juryns motivering: ”För att med tålamod och list ha avslöjat hur det system som ska skydda barnen i själva verket kan göra dem helt rättslösa.

Mindre dagstidning: ”Bisysslorna i Borås stad”, av Anne Bengtsson och Jonas Ekelund, Borås Tidning
Juryns motivering: ”För att genom envist arbete ha avslöjat hur kommunala chefer haft bisysslor som mer tjänat dem själva än invånarna.”

Storstadstidning: ”Systrar”, av Meli Petersson Ellafi och Michael Verdicchio, Göteborgs-Posten
Juryns motivering: ”För att med offrens röster ha blottlagt mekanismer som driver barn och unga in i prostitution.

Magasin: ”Jakten på en adress”, av AnnaKarin Löwendahl och Anna Rytterbrant, Hem & Hyra
Juryns motivering: ”För att med kreativa metoder och goda språkkunskaper ha belyst ett omfattande systemfel som bidrar till att utsatta människor hamnar i ett parallellt skuggsamhälle.”

Studentspaden: ”Sexfeud”, av Josefine Lundgren, Lisa Svensson och Saga Malm, Mittuniversitetet
Juryns motivering: ”För att på ett wallrafflande sätt bokstavligen ha avslöjat en mörk värld med övergrepp mot barn, dold bakom en till synes oskyldig ordlek.”

Bok: ”Gangsterparadiset”, av Lasse Wierup, Forum
Juryns motivering: ”För att med kritisk analys av lagstiftning, myndighetsarbete och kriminella metoder ökat förståelsen av vad som gjort redan utsatta områden till gangsterparadis.”

Juryns särskilda pris:

Nyhetsbyrån Siren
Juryns motivering: ”För att under lång tid ha främjat den undersökande journalistiken, genom att med offentlighetsprincipen som metod skapat ett viktigt verktyg för grävande journalister i hela Sverige.”