Nyhet

”Journalistik stavas källkritik”

2019-10-02

Stiftelsen Grävfonden delar inom kort ut sitt andra stipendium. Scoop träffade ordförande Kerstin Brunnberg för ett samtal om betydelsen av oberoende medier.

För tre år sedan startades inom Föreningen Grävande Journalister stiftelsen Grävfonden för att bidra till mer grävande journalistik genom utbildning och utveckling av nya arbetsmetoder. Nu i höst delar Grävfonden ut sitt årliga stipendium för andra gången.

Grävfondens stipendier kommer från avkastningen på stiftelsens tillgångar, som samlas in genom donationer. Bland andra har författaren och journalisten David Lagercrantz, känd bland annat för andra omgången böcker i Millenniumserien, skänkt en halv miljon kronor.

2018 gick stipendiet på 50 000 kronor till journalisten Ann Törnkvist, så att hon kunde praktisera vid det internationella grävnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, i Sarajevo. Även årets stipendium delas ut för praktik vid OCCRP.

Jag träffar Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg på caféet Vetekatten i Stockholm, där planerna för Föreningen Grävande Journalister drogs upp en gång för över 30 år sedan.

Kerstin Brunnberg har en lång karriär inom Sveriges Radio bakom sig, där hon både varit chef för Ekot och företagets vd. I dag är hon pensionär men aktiv i flera styrelser. Förutom Grävfonden är hon även ordförande i stiftelsen Expo, som bedriver utbildningsverksamhet och ger ut tidskriften med samma namn.

För Kerstin Brunnberg är Grävfondens verksamhet viktig inte minst på grund av de ökande möjligheterna till desinformation i dagens medielandskap.

– För varje år, eller för varje dag som går sedan vi startade Grävfonden, så är det tyvärr så att det vi skriver om behovet av grävande journalistik ökar genom allt hittepå i sociala medier, alla möjligheter till desinformation, alla alltmer sofistikerade sätt att med korruption, med brottslighet, och inte minst, måste jag ändå säga – den söndertrasade affärsmodellen, säger hon.

– Naturligtvis har medierna ett eget ansvar, men den aktiva kamp som Google och Facebook står för, att några tjänar mera pengar dels på att tillägna sig människors uppgifter och kunna använda dem lite hipp som happ som man vill, och dels använda sig av information och desinformation för att få en större publik, gör ju att vi har en viktig roll. Journalistiken är snart den enda vägen för vanliga människor att skaffa sig en uppfattning om sanningen och fakta. Och jag ser, som gammal människa, ändå hur snabbt det här har gått genom att det vi alla fäster så stor tilltro till, nämligen internet, används så cyniskt och negativt.

Hon framhåller Karin Petterssons och Martin Gelins bok ”Internet är trasigt” som ”utomordentligt klargörande” angående hur internet utvecklats.

– Den är en argumentation för Grävfondens verksamhet, nämligen att vi måste slå vakt om journalistiken. Och journalistik stavas källkritik, som blir viktigare än någonsin.

– Jag tror, och vill tro, att varje seriös ansvarig utgivare har ett intresse av att den person som läser det man publicerar ska tro på det som står. För annars blir det fullständigt verkningslöst. Allt det andra finns på nätet, sociala medier, skvaller, ren desinformation. Det system som vi har i Sverige med en ansvarig utgivare tycker jag är en styrka i sammanhanget. Därför att då finns det en kedja att gå tillbaka till och någonstans att vända sig. Och det måste Sverige hålla i.

Kerstin Brunnberg ser journalistik som ett absolut begrepp. Hon säger att hon vill undvika att tala om ”kvalificerad” journalistik.

– Vi måste hålla journalistiken som sådan som ett kvalitetsbegrepp i sig, där vi uppfyller de publicistiska reglerna och allt som är vår yrkesprofession. Och där är grävjournalistiken en sorts journalistik som kräver speciella verktyg och speciella arbetsmetoder.

En annan uppgift är enligt Kerstin Brunnberg att få allmänheten, politiker och beslutsfattare att förstå att den svenska yttrandefrihetslagstiftningen måste värnas.

– Det har gjorts försök att ändra yttrandefrihetslagstiftningen, man säger att man måste anpassa den efter ny teknik. Varje sådant ingrepp i en grundlag är farligt. Oundgänglig journalistik är enligt min mening också det bästa skyddet av den nuvarande tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen. På det viset är Grävfonden ett sätt att bidra till det.

Något som framgick tydligt när jag intervjuade några av de journalister som träffades på Vetekatten en sommardag 1988 för att bilda Föreningen Grävande Journalister, var betydelsen av samarbete inom kåren – hur det funnits ett uppdämt behov av inbördes hjälp och hur grävseminarierna bidrog till att tillfredsställa det behovet. Även Kerstin Brunnberg tar upp vikten av samarbete, också ur en trygghetssynvinkel.

– Journalistik har ofta varit att man jagar på egen hand för att få vara ensam om nyheten. Det som har förändrats är det samarbete som vi har sett mellan redaktioner och mellan enskilda journalister. Det ser jag också som en garant för att det som man samlar in, också kan publiceras på flera ställen.

– Det finns så många olika sätt att tysta en journalist. Därför tycker jag att det kollegiala samarbetet är otroligt bra, och dessutom – det krävs ibland också att man lägger ihop information. Det ser jag en väldigt viktig del i förutsättningarna för en grävande journalistik.

Hur resonerar ni när ni väljer ut vad stipendiet ska gå till?

– Vi har valt att få jobba inom ramen för ett nätverk av undersökande journalister, men det kan likaväl vara någon som har ett alldeles eget projekt för att fortbilda sig eller gå en kurs, eller samarbeta på en redaktion eller mellan redaktioner. På det viset har vi inte låst det här till något specifikt, utan det är styrelsens sak.

– Det är många redaktioner som inte kan stå för den fortbildning som vi faktiskt behöver inom journalistiken, så det här ska vara ett viktigt bidrag.

På Gräv 19 i Kalmar i våras prövade Grävfonden ett nytt grepp med insamling bland deltagarna, och fick in pengar som räckte till att bekosta två stipendier till grävkonferensen i Hamburg, som pågår samtidigt som detta nummer av Scoop når läsarna.

– Det var kul att det fanns ett gensvar i den egna kåren, säger Kerstin Brunnberg. Att vi ser att ”din kunskapsinhämtning kommer jag att ha nytta av också”.

Kerstin Brunnberg lyfter också fram vikten av tid för att se till att alla uppgifter är korrekta.

– När jag tar fram en tidning i dag och läser det som står där, så vet ju jag vilket jobb som ligger bakom det här för att allting ska vara rätt. Vi får inte ha fel. Det undergräver tilltron till vår verksamhet.

– Det är därför de här pengarna behövs också, för att få tiden attgranska, få tiden att tänka, läsa Få tiden att gå igenom alla de här dokumenten. Att använda sig av den digitala tekniken och metoderna för att hitta sådant som någon vill dölja. För journalistik är ju också att få fram det som någon annan vill dölja.

Fakta/Grävfonden

Grävfonden är en stiftelse som instiftades 2016 och som i dagsläget förfogar över mer än en miljon kronor som samlats in via donationer. De stipendier som delas ut tas från avkastningen på fondens medel.

Grävfondens ändamål är enligt stiftelseurkunden att ”främja en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken, och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”.

Grävfonden ska fullfölja sitt ändamål framför allt genom att ge stipendier till sökanden som man anser uppfyller ändamålets syfte, som är medlemmar i Föreningen Grävande Journalister och har betalt medlemsavgift i föreningen de senaste två åren. Grävfonden kan även ge bidrag till enskildas utbildning eller forskning vid universitet och högskola, till forskning och utveckling utanför universitet och högskolor, eller för att uppmuntra ”banbrytande initiativ”.

Daniel Wiklander