Nyhet

Kallelse till årsmöte

2015-03-18

Härmed kallar föreningen Grävande Journalister till årsmöte 2015. Det hålls i samband med Gräv2015.

Tid: Fredagen den 20 mars, kl 18:30
Plats: Konferensrum 10, Elmia, Jönköping.

Årsmöteshandlingar:

Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast fredagen den 27 februari 2015.

Vad som skall behandlas på årsmötet framgår av stadgarna: http://www.fgj.se/om-oss/stadgar/​