Nyhet

När intervjupersonen är rädd för att berätta – så gör du

2016-04-03

I flera av de Guldspade-nominerade radioinslagen har reportrarna fått brottas med problemet att ingen vill berätta om missförhållanden – intervjupersonerna är helt enkelt rädda för repressalier.

Lär av de Guldspade-nominerade journalisternas arbete och läs själv hur alla gräven kommit till och utförts i detalj.

LOKAL-RADIO

I Östhammar har bolaget Svensk kärnbränslehantering hällt in pengar i kommunen, bland annat finansierar man två tredjedelar av lönen för kommunens näringslivschef och bjuder på konferenser till Franska rivieran för kommunala tjänstemän.

“Om en kommun någon annanstans i världen skulle få värden motsvarande en halv miljard av det bolag som ville gräva ner kärnavfall i en bygd – vad hade man tänkt då?” Den frågan ställde sig P4 Upplands Kina Pohjanen – läs om hur grävet gick till här!

Pernilla Arvidsson och Rebecka Montelius på P4 Jönköping har undersökt missförhållanden på Fortunagården i Värnamo. “Det handlar om människor som blir inlåsta mot sin vilja för att räddas från drogerna men som vi kunde avslöja, inte får vad staten lovar. I stället kom de till ett överbelagt hem med för lite personal och konsekvensen blev brist på vård och mycket droger”, skriver de och beskriver här hur de fått jobba med frågor som sekretess och rädda anställda.

Matilda Eriksson Rehnberg (i mitten på bilden) och Erik Jerdén på P4 Dalarna har också stött på svårigheter när de granskat spelet runt skid-VM. “Utåt har VM-bolaget och Falu kommun förmedlat en bild av VM-arbetet som präglats av öppenhet och rena affärer. Vår granskning visade hur de samtidigt trixat med bolag för att slippa upphandlingslagen, hur kommunen förmodligen brutit mot lagen vid upprepade tillfällen, inskränkt öppenheten och försvårat för medierna att granska dem”, skriver de. Här kan du läsa om hur grävet gått till i detalj!

RIKS-RADIO 

SR-reportrarna Maria Ridderstedt och Karin Wettre (till vänster på bilden) har granskat försämrade villkor för förare i taxibranschen och den nya stora aktören på taximarknaden, Uber och deras tjänst Uber POP. “Flera förare erkänner öppet för oss att de inte betalar skatt. Lyssnarna kunde även höra hur Ubers representanter, i samband med rekrytering av nya förare, understryker att de inte lämnar några uppgifter till Skatteverket”, skriver de i sin arbetsbeskrivning som du kan läsa här!

Tjugo år efter Osmo Vallos död återupprepas historien. Det har SR-reportrarna Daniel Velasco och Bo-Göran Bodin kunnat visa när de gjort “Fallet Sinthu”, om en ung mans död och polisen som använde livsfarliga metoder vid ingripandet. “En viktig del i arbetet var att skapa förtroende. Många sjukvårdsanställda och personer inom poliser var oroliga och ville till en början inte prata med oss. Men tids nog fick vi flera såväl öppna som anonyma källor”, skriver reportrarna. Läs mer om fallet här!

Journalister får inte rygga för svåra ämnen, något som Katia Wagner och Milan Djelevic (till höger på bilden) på Sveriges radio inte gör i dokumentären “Att ta ett barn”. “Andra stora aktörer inom media tackade nej till ”jobbet” med hänvisning till att ‘det rör sig om en vårdnadstvist'”, skriver de i sin arbetsbeskrivning. Läs mer om arbetet som resulterade i att Tobias återfick sin son och allvarliga brister i socialnämndens hantering av ärendet kunde avslöjas här!

Läs även hur övriga nominerade gått tillväga med sina reportage här. Under Grävseminariet kommer du att kunna lyssna på föredrag med de olika nominerade, se schemat och presentationerna här. Välkommen!

Övriga nominerade – läs mer:

BOK: Se bakom kulisserna i bokklassen

TV: Grävande i praktiken – lär av de nominerade

TIDNING: Så gjordes några av Sveriges bästa gräv

WEBB OCH TIDSKRIFT: Massiva grävprojekt nominerade till Guldspaden