Nyhet

Nytt Pris: vem förtjänar Årets Rullgardin?

2014-11-13

Nu utser vi första mottagaren av: Årets Rullgardin. FGJ:s nya “pris” för makthavare som mörkar sanningen. Du kan vara med och avgöra vem som ska få den första rullgardinen.

FGJ finns för att värna den kritiskt granskande journalistiken. Hindren är många. För att uppmärksamma dem har vi instiftat en mindre hedrande utmärkelse: “Årets Rullgardin”.

Du är välkommen att nominera kandidater.

Vem, vad eller vilka försöker förhindra den undersökande journalistiken – och med en bildlig liknelse dragit ner rullgardinen framför det som inte antas tåla dagsljus?

Den eller de vi söker har under året 2014 på ett dokumenterat sätt försökt dölja fakta, ljuga, slingra sig eller i någon mening utöva påtryckningar för att försvåra den journalistik som avslöjar eller skildrar väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte känt till.

Mejla ditt förslag med en kort motivering till: kansli@fgj.se. Skriv “Årets Rullgardin” i ämnesraden.

Sista nomineringsdag är 31 januari 2015.

Styrelsen fattar beslutet om vem eller vilka som ska få Årets Rullgardin och tillkännager beslutet på våren 2015.