Nyhet

Sök Grävfondens stipendier för 2022

2021-09-27

Idag, 27 september 2021, inleds ansökningsperioden för den fjärde omgången av stipendier från Stiftelsen Grävfonden.

Eftersom coronapandemin inte ebbat ut helt utlyser fonden även denna gång flera stipendier för onlinekurser i avancerade digitala söktekniker och verktyg som krävs för den grävande journalistiken – alltifrån dataanalys och visualisering till personresearch, granskning av organiserad brottslighet, korruption, kartläggningar samt verifiering av användargenererat innehåll.

Stipendier kan till exempel sökas till följande onlinekurser:

• The 2021 Global Investigative Journalism Conference (1-5 november 2021), som arrangeras online.
• Investigative Reporters & Editors, IRE (online).
• Bellingcat: Workshop Online Beginning+advanced verification, beginning+ advanced social media.
• Eller andra onlinekurser inom kvalificerad datajournalistik.

Du är själv ansvarig för kursval och att garantera din plats på kursen.

Krav: För att kunna söka Grävfondens stipendier krävs betald medlemsavgift i FGJ de senaste två åren och att du motiverar ditt behov av vidareutbildning.

Du ska också bifoga en kostnadsberäkning: alltså avgiften för online-kursen, och stipendiet ska användas före 2022 års utgång. En kort rapport ska lämnas in efteråt enligt den mall som översänds i samband med tilldelning av stipendiet.

Ansökningsperioden pågår från 27 september till 9 oktober 2021. 2022 års stipendiater offentliggörs på bland annat Grävfondens webbsida den 15 oktober 2021.

Sök här – fyll i ansökningsformulär!

Vid frågor, kontakta:
Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg (epost), tel 070-598 50 17
Erik Palm (epost), tel 073-949 67 20
Cecilia Zadig (epost), tel 070-884 82 11