Nyhet

Sveriges bästa grävjobb tävlar om åtta Guldspadar

2022-02-21

 

Trots ett andra år med global pandemi och tuffa tider för mediebranschen har svenska journalister fortsatt att gräva. När fönstret för att tävla om 2021 års Guldspadar nu stängts har 158 bidrag lämnats in.

– Det är bara två (!) färre än förra året, både imponerande och glädjande. Att hårt pressade redaktioner fortsätter att prioritera det viktiga granskande uppdraget är något vi alla kan vara tacksamma för, säger Kicki Hultin, sammankallande i Guldspadejuryn.

Konkurrensen om grävpriset Guldspaden är stenhård också i år. Extra tufft är det i kategorin Storstadstidning där hela 43 granskningar tävlar om en spade. Hård är konkurrensen också i klasserna Mindre dagstidning (25), Etermedia Riks Dokumentär (19), Etermedia Lokal (17 bidrag) och Etermedia Riks Nyheter (16).

I klassen Magasin har 13 bidrag skickats in, liksom i bokklassen,  och i den relativt nya kategorin Studentspaden, där grävjobb inom ramen för journalistutbildningen tävlar, har tolv bidrag lämnats in.
Som vanligt är det en stor variation av granskade ämnen och företeelser i de inlämnade bidragen.

– Sammantaget skulle jag vilja påstå att inget ämne, ingen sektor, lämnas ogranskat. Svenska journalister gräver faktiskt i allt, om allt – och överallt, säger Kicki Hultin.

I början av april offentliggörs vilka granskningar som nominerats, alltså gått till final, i fighten om 2021 års Guldspadar. Guldspaden delas ut i åtta olika kategorier och är Föreningen Grävande Journalisters pris för att premiera god undersökande journalistik. Spadarna delas ut på Guldspadegalan under Grävseminariet.

För mer information, kontakta:
Kicki Hultin
Sammankallande Guldspadejuryn
kicki.hultin@gmail.com
+46705887160

Grävseminariet hålls 20-21 maj i Luleå läs mer här!