Nyhet

Tobias Andersson Åkerblom fick Grävfondens stora stipendium 2020

2019-10-24

Stiftelsen Grävfonden har idag tilldelat journalisten Tobias Andersson Åkerblom stiftelsens utbildningsstipendium på 50 000 kronor för tre månaders utbildningspraktik vid det prisbelönta journalistnätverket Organized  Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, i Sarajevo.

Tobias Andersson Åkerblom arbetar som granskande reporter på Göteborgs-Posten, sedan i våras. Tobias har tidigare bland annat jobbat som frilans för exempelvis Kaliber i Sveriges radio och Uppdrag granskning. 2017 tilldelades han och hans kollega Moa Kärnstrand Guldspaden och Natur och Kulturs debattbokspris för boken Modeslavar, som avslöjar omfattande barnarbete på H&M-fabriker i Burma.

För GP har han granskat Göteborgs kommuns affär när de sålde mark till Volvo Cars-ägaren Geely, satsningen på regionens nya larmcentral för prioritering av ambulanser och problemen med gängkriminalitet. Tobias har också producerat dokumentärfilmen Bulkland.

– När vi nu delar ut Grävfondens andra pris för att stödja granskande och grävande journalistik har det gått ett år och de ekonomiska förutsättningarna för journalistiken  har inte blivit bättre. Grävfondens donatorer och styrelse vill med stipendiet bidra till den helt nödvändiga fortbildning som krävs för att grävandet ska kunna inte bara fortsätta utan bli ännu bättre, säger Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg

OCCRP har bland annat samarbetat med Süddeutsche Zeitung, ICU och SVT Uppdrag Granskning i de uppmärksammade avslöjandena kring Panama och Paradise-dokumenten.

Föreningen Grävande Journalisters Stiftelse Grävfonden bildades i november 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”. Grävfondens avkastning ska användas för utbildningsstipendier.