Om föreningen

On the top of menu, above the FGJ logo, there is an automatic
translation function for the entire site powered by google.

Föreningen grävande journalister har drygt tusen medlemmar och flera av Sveriges främsta grävare finns bland medlemmarna. Vårt mål är att hjälpa varandra att bli bättre granskare. Föreningen Grävande journalister vill främja och inspirera till en djupgående och kritiskt granskande journalistik. Föreningens mål är att förbättra kunskapsutbytet mellan journalister med kurser och seminarier. Tidsskriften Scoop ges ut med fyra nummer per år och vid vårt årliga grävseminarium delar vi ut flera av Sveriges mest prestigefyllda journalistpriser.

  • Guldspaden (till landets bästa grävare)
  • Gyllene dynamon (till de bästa arbetsledarna)

About The association

The Swedish Association of Investigative Journalism is a non-profit organization dedicated to the promotion and inspiration of profound, critical journalism. The association’s goal is to offer courses and seminars that improve the sharing of knowledge between journalists. Our magazine, Scoop, is published four times per year. At our annual seminar we distribute Sweden’s most prestigious journalism prizes: the Guldspade (“Golden shovel”) to the country’s best investigative reporters, and the Gyllene Dynamon (“Golden dynamo”) to the best investigative editor.

 

Historia

1989 hölls det första grävseminariet i Stockholm. Det arrangerades av fem journalister som ville se en ny typ av granskande journalistik i Sverige efter Palmemord och Boforsaffärer. Föreningen grävande journalister konstituerades och antog sina första stadgar vid det andra Grävseminariet ii Göteborg året därpå. Föreningen grävande journalister bildades med den amerikanska föreningen IRE (Investigative Reporters and Editors) som förebild. Den bärande tanken är att journalister hjälper journalister att bli bättre. Genom ett utbyte av erfarenheter lär man av varandras misstag och varje reporter slipper uppfinna hjulet på nytt. Föreningens informella motto har alltid varit: Vi är konkurrenter till deadline, sedan hjälps vi åt. Anders Löwenberg var ordförande i interimsstyrelsen fram till föreningens formella bildande i Göteborg då Torbjörn von Krogh valdes till ordförande.Övriga tre initiativtagare till det första grävseminariet var Per Trehörning, Bo G Andersson och Ulla Hagberg.

History

In 1989, the first investigative seminar was held in Stockholm. It was organized by reporters who wanted to see a new kind of investigative
journalism in Sweden following the murder of Prime Minister Olof Palme and arms trafficking by weapons manufacturer Bofors. The association is modeled after the American association IRE (Investigative Reporters and Editors). Our goal is for journalists to help other journalists. Through an exchange of experiences you can learn from others’ mistakes, so every reporter does not have to reinvent the wheel. The association’s informal motto has always been, “We are competitors to the deadline, then we help each other.”